لینک های دسترسی

عساکر امریکایی در ولایت وردک


عساکر فرقه دهم کوهی ایالات متحده به داخل منطقه کوت اشرو ولایت وردک پیشروی نمودند.

در ماههای اخیر در وردک در حالیکه طالبان حضور شانرا گسترش داده اند و از تعداد قوای ایالات متحده کاسته شده است، نبردهای خونین رخ داده است. گزمه مسلحانه امریکا در قریه های محل بطور مشترک صورت میگیرد.

امروز عساکر افغان و امریکایی تحایف زیادی را با خود اورده اند.

مواد درسی برای اطفال و بیرق های کوچک افغانستان برای همه.

این کمکها بخش از ستراتیژی دوساله برای تقویت محبوبیت قوای به رهبری ایالات متحده در میان افغانهاست. این مشی است که وزرات دفاع امریکا و اندریو سپانو قوماندان فرقه دهم کوی ارزو دارند افغانها را علیه طالبان قرار دهد.

"ما رهبران جوان خود را متوجه میسازیم که چطور دشمنان افغانستان را از کشوردور سازیم."

پالیسی را که تحلیلگران و طراحان (ستراتیژی تبارز قدرت خردمندانه) مینامند، ترکیبی از سرمایه گزاری، کردار خوب و قوای نظامی است که یقیناً در هنگام هدف قرار دادن دشمن در جنگ دست آورد های داشته است.

در سال ٢٠٠٧ وزرات دفاع ایالات متحده بطور رسمی این فلسفه را پذیرفت، ولی قوای امریکایی در افغانستان اینکار را برای یک عسکر مشکل میدانند که کارهای بشردوستانه و بازسازی را همزمان انجام داد.

رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده دوسال قبل این ستراتیژی را که اول مردم را از خود بسازید، طرح نمود. وی انرا قوت زرنگ یا مرئی نامید که مجموعه از جنگ، کمک، باسازی و دیپلوماسی است.

ولی بعضی از عساکر در وردگ میگویند که قدرت زرنگ درانجا موثر واقع نمیشود.

عساکر پیاده از جمله شدید ترین منتقدین این ستراتیژی هستند. انها بیشتر اوقات شانرا در اموزش جنگ سپری نموده اند نه در کمک رسانی. اندریو سپانو میگوید قبل از تعبیه، انها کورس های رفتار با افغانها را اموخته اند.

"هر کاری که شما را از امور پیاده نظام دور میسازد مشکل خواهد بود، مگر ما اموزش دیدیم، تمرین نمودیم و لوا ما پول زیادی را بر افغانها یکه اتباع امریکا هستند جهت ایفای نقشی، به مصرف رسانده اند. این امر در امادگی ما کمک نمود".

هنوز هم بیشتر عساکر میگویند انها وقت کافی را در یک منطقه سپری نمیکنند که بتوانند روابط قوی را با مردم افغانستان ایجاد نمایند. انتظار میرود که قوماندان تولی با رهبران منطقه روابط شخصی ایجاد نمایند. ولی این قوماندانها درهر شش ماه تبدیل میشوند. کیمو گالیلو، دگرمن اردو میگوید قوای ائیتلاف بطور پراگنده مستقر هستند که از مشی تبازر هوشیارانه استفاده کرد.

"در اینجا صرف یک تولی موجود بود که با قوای امنیتی افغان همکاری نماید. مبارزه علیه دهشت افگنی در افغانستان به قوه بیشتر انسانی نیاز دارد. از همین جهت ما امده ایم".

گالیلو میگوید با افزایش خشونت، اکثر واحد های اردو فرصت انرا ندارند که کار های بشردوستانه و انکشافی را انجام دهند.

"در قدم اول باید امنیت برقرار شود و بعد از ان انکشاف و اداره بمیان بیاید".

XS
SM
MD
LG