لینک های دسترسی

اعتراف مظنون دهشت افگنی به ارتباط با القاعده


یک مقام ارشد امنیتی میگوید یک افغان که در مورد توطئۀ ادعا شدۀ دهشت افگنی تحت تحقیق عمال فدرال قرار دارد به داشتن ارتباط با سازمان دهشت افگنی القاعده اعتراف نموده است.

این مقام ارشد که بروز جمعه بشرط عدم افشای هویتش صحبت میکرد میگوید نجیب الله زازی اکنون میخواهد در مورد اتهامات دهشت افگنی با مقامات چانه بزند.

زازی هنوز رسماً توقیف نشده و یا متهم نگردیده است.

ولی عمال فدرال در هفتۀ گذشته سه بار او را در شهر دنڤر ایالت کالرادو که محل زیست اوست مورد تحقیق قرار دادند.

از زازی با رابطه به تفتیش اپارتمان ها در هفتۀ گذشته در نیویارک سؤال شده است.

مقامات پولیس بروز چهارشنبه اپارتمان زازی را در یک حومۀ شهر دنڤر جستجو کردند.

این مقامات همچنان در هفتۀ گذشته بعد ازانکه زازی مدتی را در نیویارک سپری کرد، چندین خانه را در منطقۀ کوینز نیویارک جستجو کردند.

مقامات میگویند هدایات بم سازی را در کمپیوتر او کشف کرده اند.

زازی میگوید که بخاطر تجارت به نیویارک رفته بود.

موتر او بتاریخ ۱۰ سپتمبر بخاطر تخلفات عادی ترافیکی در نزدیک یک پل توقف داده شده بود.

رابرت ملر، رئیس اف بی آی گفته است از ناحیۀ این تحقیقات تهدیدی متصور نیست.

XS
SM
MD
LG