لینک های دسترسی

"ناتو نمی تواند در جنگ در افغانستان شکست بخورد"


در یک گردهمایی که در مرکز هرتیج فوندشن واشنگتن صورت گرفت داکتر لیام فاکس عضو پارلمان برتانیه بروز پنجشنبه گفت که برتانیه موافق اعزام عساکر بیشتر به افغانستان است و ناتو نمی تواند در این جنگ در افغانستان شکست بخورد.

وقتی ما میگویم در افغانستان برنده شویم به این مفهوم است که ما یک افغانستان را با ثبات کافی برای کنترول امور داخلی و خارجی امنیتی و ازاد از هر گونه تهدید خارجی را داشته باشیم.

اگر ما جنگ در افغانستان را باختم به هر جهادی در سر تا سر جهان این پیام را میفرستد که ما حمایت اخلاقی را در بخش حمایت از ماموریت ناتو تا ختم ان نداشتیم.

او در پاسخ به یک خبرنگاه دیوه رادیو گفت که افغانستان و پاکستان باید منحیث یک نهاد واحد نگریسته شود و استراتژی ایالات متحده در قبال ان یک قدم مهم به جلو تلقی میگردد.

XS
SM
MD
LG