لینک های دسترسی

هشدار قوماندان امریکایی در مورد افغانستان


قوماندان ارشد قوای امریکایی و ناتو در افغانستان هشدار داده است که اگر طی سال آینده قوای بیشتری به افغانستان فرستاده نشود، ماموریت در آنکشور "احتمالا به ناکامی خواهد انجامید".

روزنامه های نیویارک تایمز و واشنگتن پست بخش های از ارزیابی سری را که توسط جنرال ستنلی میکریستل تهیه گردیده است، بروز دوشنبه در صفحات انترنیتی خود نشر نمودند.

این جنرال گفته است، منابع ناکافی در افغانستان باعث یک جنگ طویل و پر مصرف میگردد که احتمالا به ناکامی خواهد انجامید.

ولی او گفت موفقیت در افغانستان هنوز هم قابل حصول است، اگر قوا بتواند جهش شورشیان را معکوس سازد.

براک اوباما، ریس جمهور ایالات متحده و تیم امنیت ملی اش گزارش مکریستل را که به رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده در ۳۰ اگست تسلیم داده شد، مورد غور قرار داده اند.

ریس جمهور امریکا کوشش دارد بیبیند که آیا قوای اضافی به افغانستان بفرستد یا خیر.

گیتس هفته گذشته گفت در قسمت اتخاذ تصمیم در سطح قوا در افغانستان به وقت بیشتری نیاز است.

در عین حال، ایطالیایی ها به ۶ عسکریکه هفته گذشته در اثر انفجار یک بم در کابل کشته شدند، بروز دوشنبه ادای احترام کردند.

جیورجیو نیپالیتانو، ریس جمهور ایطالیا و سیلویو بیرسیلونی، صدر اعظم آنکشور در مراسم تدفین این عساکر در روم شرکت خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG