لینک های دسترسی

واشنگتن پست: نظری بر بررسی فوری و سری مککریستل در مورد افغانستان


قوماندان ارشد ایالات متحده و ناتو طی یک بررسی فوری و سری جنگ افغانستان هشدار میدهد که او نیاز به عساکر بیشتر دارد و واضحاً تحریر نموده، درصورتیکه قوای اضافی فراهم نشود، درین جنگ هشت ساله ناکام خواهند شد.

واشنگتن پوست که یک نقل بررسی جنرال مککرستل را بدست آورده، از آن نقل قول نموده که کوتاهی بخاطر بدست آوردن ابتکار و برگشتاندن قوۀ شورش گرایی طی ۱۲ ماه آینده – تا زمانیکه قوای امنیتی افغان قابلیت بیشتر بدست می آورد – نتایج خطرناکی را در برخواهد داشت و شکست آن ناممکن خواهد بود.

واشنگتن پوست افزوده، بررسی او بتاریخ ۳۰ آگست به رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده فرستاده شده بود، و اکنون توسط رئیس جمهور براک اوباما و تیم امنیت ملی او بررسی میشود.

جنرال مککرستل در یاداشت پنج صفحه ئی خود نوشته است که وضع جدی بوده، ولی موفقیت امکان پذیر میباشد. او مکرراً ذکر نموده است که بدون قوای اضافی و اجرای فوری یک استراتیژی درست، احتمال شکست موجود خواهد بود.

جنرال مککرستل اضافه نموده است که حکومت فاسد افغانستان و قوای بین المللی با تکتیک های مختلف به مخاطره قرار گرفته اند و در نتیجه مردم عادی را در حاشیه قرار داده است.

او در مورد شورش طالبان جزیات بیشتری را فراهم ساخته میگوید، طالبان دشمن قوی و مغلق بوده که از شایعه پراگنی جدید استفاده نموده و بخاطر استخدام اعضا حتی در زندان ها نفوذ دارند.

واشنگتن پوست افزوده است، ارزیابی مککرستل یکی از چندین گزارشی میباشد که تحت بررسی قصر سفید قرار دارد. طرح او میتواند باعث تشدید مباحثۀ ملی بین قانونگذاران دموکرات شود که نمیخواهند قوای بیشتر را به افغانستان اعزام نمایند.

رئیس جمهور اوباما گفته است، تا زمانیکه چگونگی استراتیژی واضح نگردد، در مورد اعزام عساکر تصمیم نخواهد گرفت.

مککریستل درخواست علحیدۀ را بخاطر اعزام قوای اضافی ترتیب نموده است؛ ولی قبل از ارسال آن به وزارت دفاع، منتظر رهنمائی آمرین خود میباشد.

واشنگتن پوست همچنان ازین بررسی نقل میکند که به شدت از ناکامی حکومت افغانستان انتقاد کرده میگوید، فساد اداری دولتی به عین اندازۀ شورش گرائی تهدیدی است بر ماموریت قوای بین المللی.

جنرال مککرستل، از زمانیکه قوماندانی قوای ائتلاف را به عهده گرفته است، منتقد ماموریت آیساف نیز میباشد. او میگوید ضعف آیساف عدم نگهداری و محافظت مردم افغانستان است.

او میگوید، "قوای آیساف بخاطر محافظت و تامین امنیت خود مصروف است، ولی عملیات به گونه به پیش میرود که قوای بین المللی را بشکل جسمی و روحی از مردم فاصله میدهد – مردمی که باید از آنها محافظت نمایم. شورشیان نمیتوانند قوای ائتلاف را از لحاظ نظامی شکست بدهند، ولی قوای ائتلاف باعث شکست خود خواهد گردید."

واشنگتن پوست از بررسی مککرستل نقل قول نموده و مینوسد، بیش از دو هزار و پنجصد تا ۱۴ هزار زندانی در مراکز اصلاح مزدحم افغانستان را شورشیان طالبان و القاعده تشکیل میباشد. صد ها تن اسلام گراهای متعهد با مجرمین عادی یکجا شده و آنها را نیز افراطی میسازند.

قوای ائتلاف باید طرز عملیات خود را تغیر داده و به عوض استفاده از وسایط زره و محوطه های مسدود شده، با مردم افغانستان در تماس مستقیم باشند و خطر بیشتر را متقبل شوند. او هشدار میدهد که در کوتاه مدت، تلفات قوای افغان و ائتلاف افزایش خواهد یافت.

مککرستل تسریع توسعۀ قوای امنیتی افغان را پیشنهاد کرده است. مککرستل میخواهد افزایش اردوی ملی افغانستان را از ۹۲ هزار به ۱۳۴ هزار، عوض دسمبر ۲۰۱۱، تا اکتوبر سال ۲۰۱۰ تکمیل نماید. در مجموع او میخواهد تعداد اردوی ملی افغانستان به ۲۴۰ هزار و پولیس ملی به ۱۶۰ هزار عسکر برسد.

در مطلب واشنگتن پوست آمده است، مککرستل میخواهد قوای نظامی در امر آشتی ملی نقش بارز تری داشته باشد - تا بدین شکل شورشیان از خود شده و برای آنها در بدل جنگ مشوق، و حتی وظیفه و مصونیت فراهم سازد.

مککرستل سه گروه شورشی را به شدت تهدید آنها معرفی میکند و در مورد قومانده و اهداف آنها جزیاتی را فراهم میسازد که اولین آن شورای کویته برهبری ملا عمر میباشد. در سطح عملیاتی، شورای کویته سالانه در زمستان، به بررسی فعالیت ها پرداخته و بعداً ملا عمر پلان سال آینده را تقدیم میکند.

شورش گرائی ملاه عمر علل بدلی را به حکومت فعلی کابل تحت نام امارت اسلامی افغانستان تقدیم میکند. آنها والیان انگشت نشانی را در ولایات مختلف گماشته و فعالیت های آنها را مورد ارزیابی قرار داده و بکرات آنها تغیر و تبدیل میکنند. آنها ارگانی را تشکیل داده اند که مسول سمع شکایات مامورین طالبان بوده و علیه آنها اقدام میکند.

واشنگتن پوست افزوده، گروه عمدۀ دوم شورشی، شبکۀ حقانی میباشد که در جنوب شرق افغانستان فعال بوده، پول و عساکر را از پاکستان، شبکۀ کشور های عربی، و همکاران نزدیک القاعده و گروه های شورشی مستقر در پاکستان بدست می آورند.

گروه سوم، شبکۀ حزب اسلامی گلبدین حکمتیار است که در سه ولایت افغانستان و پاکستان پایگاه دارد. این شبکه میخواهد در حکومت بعدی طالبان نقش و سهم بارزی میخواهد.

او در حال حاضر اهداف جغرافیائی نداشته ولی میخواهد کنترول منابع طبیعی و راه های قاچاق را در شرق افغانستان عهده دار باشد.

در بررسی مککرستل آمده است، درحالیکه شورش گرائی اکثراً افغان میباشند، آنها واضحاً از جانب پاکستان حمایت میشوند.

رهبران عمدۀ گروه های شورشی افغان در پاکستان مستقر بوده، با القاعده و گروه های شورشی مرتبط اند و گزارش شده که توسط بعضی از عناصر طالبان حمایت میشوند.

القاعده و حرکات افراطی دیگر در پاکستان مستقر بوده، جنگجویان خارجی، انتحار کنندگان انتحاری، مساعدت های تخنیکی، انگیزه های ایدیالوژیکی، تمرینات و حمایۀ مالی را به افغانستان فراهم مینمایند.

XS
SM
MD
LG