لینک های دسترسی

تصفیۀ پناهگاۀ مهاجرین افغان توسط پولیس فرانسه


پولیس ضد شورش فرانسه با مهاجرین افغانی که آنها از یک کمپ خودساخت در شمال فرانسه موسوم به (جنگل) اخراج می کردند، تصادم نمود.

بروز سه شنبه وقتی مقامات در شهر بندری کلی به کمپ داخل شده و به سرپناه، آشپزخانه و مسجد آن سر میزدند، تصادمی رخ داد.

مقامات فرانسوی میگویند که این کمپ غیر صحی است و پناه گاهی برای دسته های جنایتکارانی شده که مردم را بطور قاچاقی انتقال میدهند.

اما مهاجرین میگویند که جای دیگری ندارند که بروند. و فعالین داعیۀ بشری میگویند اخراج آنها صرف سبب میشود که بیک گوشۀ دیگر شهر کلی بروند.

هزاران نفر که اکثریت شان مردان و پسران افغان و یا ازسایر کشورهای جنگ زده هستند، به کلی آمده اند و امیدوارند که ازانجا به برتانیه بروند.

ایریک بسون، وزیر مهاجرت فرانسه میگوید به بعضی ازین مهاجرین کمک خواهد شد تا پناهندگی سیاسی کسب کنند و بقیه به کشورهای شان فرستاده خواهند شد. او میگوید هیچ کسی مجبور ساخته نخواهد شد به کشورهای غیر محفوظ بروند.

XS
SM
MD
LG