لینک های دسترسی

مطبوعات امریکا: ستراتیژی نظامی در افغانستان 


جنرال ستنلی مککرستل، قوماندان ارشد نظامی قوای ائتلاف در افغانستان به قوماندان های خود گفته است تا عساکر شانرا از مناطقیکه نفوس آن کمتر است، خارج ساخته به ساحات پُرنفوس تعیبه نمایند تا از مردم افغانستان محافظت نمایند.

روزنامۀ واشنگتن پوست در ادامۀ این مطلب می نویسد، ولی این تغیرات قبلاً مورد انتقاد مامورین ارشد افغان قرار گرفته و نگران اند که خروج عساکر از مناطق تحت ادارۀ طالبان حکومت ضعیف افغانستان را در انظار مردم ضعیف تر میسازد.

مامورین ارشد امریکایی گفتند این اقدام در نتیجۀ درک این موضوع صورت گرفته که بعضی مناطق افغانستان در آیندۀ نزدیک تحت ادارۀ حکومت مرکزی نخواهد آمد. این تغیرات به اساس بررسی سری جنگ توسط جنرال مککرستل میباشد که بر ناتو و ایالات متحده تاکید میکند تا بر مناطق پُر نفوس تمرکز نمایند که طالبان میخواهند ادارۀ آنرا بدست آورند.

واشنگتن پوست افزوده، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان از مامورین ارشد ایالات متحده خواسته بود تا در حدود 100 عسکر امریکایی را به برگ متال، در ولایت نورستان اعزام نمایند. طالبان منطقه را تحت تصرف خود درآوردند، ولی کرزی میخواست تا قوای امنیتی افغان و خارجی آنرا دوباره تصرف نمایند. تعدادی از شورشیان از پاکستان به آنجا می آمدند تا علیه قوای امریکایی جنگ نمایند.

استراتیژی جدید مککرستل مصونیت و تامین امنیت غیر نظامیان را اولویت داده و میخواهد که حکومت افغانستان و قوای امنیتی آن رشد نماید.

اریک شمیت خبر نگار روزنامۀ نیویارک تایمز در رابطه به بررسی استراتیژی ایالات متحده در افغانستانمی نویسد رئیس جمهور براک اوباما میتواند بررسی ترسناک جنرال ارشد نظامی ایالات متحده را به دو شکل ارزیابی نماید:

اول، منحیث بررسی بی پرده و محرک که بخاطر معکوس ساختن دست آورد های شورش گرایان، خواهان قوای اضافی گردیده است. و یا اینکه، منحیث ناکامی عملیات نظامی ناتو، برهبری ایالات متحده و حکومت فاسد کابل که با شورش گرایی خطرناک و روبه افزایش مواجه میباشند.

نوسندۀاین گزارش می افزایدآقای اوباما با وضع درحال بدتر شدن امنیتی افغانستان و مخالفت روبه افزایش دموکرات ها علیه جنگ افغانستان در ایالات متحده روبرو میباشد. از سوی دیگر بخاطر تصویب اصلاح سیستم خدمات صحی او نیاز به طرفداری حلقات سیاسی دارد که آنها با ماموریت افغانستان با هم اختلاف نظر دارند، ولی در عین زمان او نمیتواند تقاضای جنرال مککرستل را نیز نادیده بگیرد.

نیویارک تایمز افزوده، قصر سفید توقع دارد تقاضای جنرال مککرستل تنها برای قوای امریکایی نبوده، بلکه از کشور های اروپائی نیز تقاضا کند تا عساکر بیشتر بفرستند.

کار لیفن، سناتور دموکرات ایالت مشیگن به نیویارک تایمز گفته است او میخواهد بداند که آیا نامعلومی های مرتبط به انتخابات افغانستان و طرح جذب دوبارۀ طالبان به زندگی عادی، درخواست جنرال مککرستل را تغیر میدهد یا نه.

نیویارک تایمز از جنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما نقل قول نموده که رئیس جمهور ظرف چند هفته درین مورد تصمیمخود را اعلام خواهد کرد. مامورین ارشد که با جنرال مککرستل کار میکنند، گفته اند زمانیکه او در ماه جون درین سمت کار را آغاز نمود، از وضع وخیم افغانستان متعجب شده بود.

روزنامۀ اکسپرس در واشنگتن دی سی در مورد ماموریت افغانستان در انتخابات جرمنی به نقل از اسوسیتد پرس نوشته است، تهدید های جدید القاعده و انتقاد شدید از حملۀ هوای قوای جرمنی در ولایت قندوز، موضوع محوری انتخابات ملی جرمنی میباشد.

باوجود اینکه مناصفۀ مردم میخواهند چهار هزار و دو صد عسکر جرمنی از افغانستان خارج شوند، انگلا مریکل و فرانک والتر ستاین مایر، رقیب عمدۀ او قویاً از اعزام عساکر به افغانستان طرفداری میکنند.ولی باوجود اقدامات جدید بخاطر جلوگیری از وقوع حادثۀ دهشت افگنی، موضوع افغانستان در صدر اجندای سیاست خارجی صدراعظم آیندۀ جرمنی قرار دارد.

اکسپرس به نقل از ایبرهارد سند-شنایدر، کارشناس جرمن افزوده، افغانستان اکنون منحیث مشکلی اساسی به سیاستمداران جرمنی مبدل شده است. او علاوه نمود که 90 در صد سیاستمداران جرمنی از ماموریت آن کشور حمایت میکنند.

روزنامۀ وال ستریت ژورنالدر رابطه تقاضای جنرال امریکائی برای اعزام عساکر بیشتر به افغانستان و به تعویق انداختن آن توسط وزارت دفاع ایالات متحده نوشته است:

یک مامور ارشد وزارت دفاع ایالات متحده خواسته است تا تقاضای عساکر بیشتر به تعویق انداخته شود تا امریکا جنگ برهبری ایالات متحده را بررسی نماید. یک مامور نظامی که نخواسته نامش افشا شود به این روزنامه گفته است، گزارش چندین طریقه را پیشنهاد میکند. یک پیشنهاد افزایش در حدود 40 هزار عسکر امریکایی میباشد که تعداد عساکر امریکایی را برای اولین بار به بیشتر از 100 هزار تن افزایش میدهد.

وال ستریت ژورنال افزوده است، بیانات رئیس جمهور براک اوباما که در مورد اعزام عساکر بیشتر تا اکنون تصمیم نگرفته، مورد انتقاد جمهوری خواهان کانگرس قرار گرفت. جان بینر، رهبر جمهورخواهان در مجلس نمایندگان طی بیانیۀ گفت، اکنون زمان آن فرا رسیده که رئیس جمهور اوباما موقف خود را در استراتیژی که اعلام نمود، روشن سازد، بخاطریکه به هر اندازۀ که به تاخیر انداخته شود، احتمال خطر افزایش میابد.

روزنامه افزوده، زمانیکه بررسی ها تکمیل شود، مامورین ارشد میخواهند معلوم نمایند که پلان مککرستل منطقی است یا نه، و طوری به نظر میرسد که پلان او کامیاب باشد.

XS
SM
MD
LG