لینک های دسترسی

تقاضای سازمان جهانی صحت برای اصلاحات


ریس سازمان جهانی در امور صحت از روسایی امور صحی کشور های آسیایی خواسته تا با وجود کسر اقتصادی در جهان به اصلاحات در امور صحت خود ادامه دهند.

مارگریت چن میگوید سازمان جهانی صحت به منظور اینکه ملل فقیر یه واکسین ضد تب اچ ون ان ون دسترسی داشته باشند، در حال کار است.

روسای امور صحت از ۳۵ کشور آسیایی در ساحه بحر الکاهل ملاقات سالانه خود را در هانک کانگ آغاز نمودند. این اولین گردهمآیی آنان از زمان جهانی شدن ویروس اچ ون ان ون در ماه جون میباشد.

اجندای ملاقات روسا را بحث روی چگونگی توانایی کشور های شان در تدارک مواد لازمه، جهت مبارزه علیه ویروس اچ ون ان ون و تدارک واکسین آن برای حفاظت مردم شان تشکیل میدهد. و این در حالیست که این ویروس در سرما طی چند ماه آینده به سرعت توسعه خواهد یافت.

سازمان جهانی صحت در قسمت دسترسی ملل فقیر به این واکسین نگران بوده و تعهد تدارک مواد محدودی را کرده است.

فلپین که نفوس آن ۸۰ میلیون نفر است، حدود ۱۰۰ هزار واکسین دریافت خواهد کرد. چین برای رفع تقاضا بر کارخانه جات محلی واکسین استوار خواهد بود. و سینگاپور میگوید کوشش دارد حدود یک میلیون واکسین را از کارخانه گالکسو سمیت کلاین خریداری کند.

جنرال داکتر مارکریت چن، ریس سازمان جهانی صحت میگوید اثرات ابتدایی کلینکی نشان میدهد که برای محافظه مردم ازین ویروس تطبیق یک دوز این واکسین کافی است.

اگر این مطالعه تایید گردد، مقدار واکسین که در اختیار خواهیم داشت، دو برابر خواهد بود. سوال عمده است: آیا این نتیجه باعث تقسیم مساوی واکسین خواهد شد؟ برای تان اطمیبان میدهم که من این امکان از چندین زاویه تعقیب خواهم کرد.

توقع میرود که حدود ۳ میلیارد دوز این واسکین در یک سال تولید گردد. ایالات متحده، برتانیه، فرانسه، استرالیا و ۵ کشور دیگر تعهد کرده اند که ۱۰ فیصد واکسین های خود را به دسترس کشور های دیگر نیاز مند قرار بدهند.

اچ ون ان ون از زمان تشخیصش در اوایل سال جاری تا به کنون، ۳۰۰۰ نفر را در سراسر جهان هلاک ساخته است.

چن از روسای کشور های آسیایی تقاضا نموده است تا به اصلاحات در امور صحت ادامه بدهند – با وجود ضعف در وضع اقتصاد جهان. او میگوید توسعه اچ ون ام ون اهمیت دسترسی بیشتر مردم به سیستم صحت عامه را واضح میسازد - مخصوصا در ملل فقیر.

او همچنان میگوید، حکومات جهان برای تدارک و تهیه بهتر خدمات اولیه صحی باید بر موثر ساختن سیستم های صحی خود توجه بیشتر نمایند.

XS
SM
MD
LG