لینک های دسترسی

پاکستان: ضعف طالبان در مناطق قبائلی


یک مامور ارشد قوای نظامی پاکستان میگوید دست آورد های اخیر توسط قوای ضد شورش گرائی طالبان را ضعیف ساخته و تعداد حملات دهشت افگنی را در آن کشور کاهش داده است.

طی مصاحبۀ با صدای امریکا در اسلام آباد، جنرال اطهر عباس گفت قوای نظامی به منطقۀ قبائلی وزیرستان جنوبی در سرحد افغانستان تمرکز مینماید.

او آن منطقه را سنگر مرکزی تندوران خواند. او میگوید قوای نظامی حملات کوچک را علیه مراکز تربیوی، پناه گاه ها و سایر اهداف در منطقه اجرا میکنند.

جامعۀ جهانی بر پاکستان شدیداً فشار وارد نموده است تا در آن منطقه عملیات را آغاز نماید، که به گفتۀ عباس میزبان تندروان خارجی میباشد. ولی این جنرال پاکستانی هشدار داد که حملات قوی در وزیرستان جنوبی میتواند سران قبایل را خشمگین ساخته و منجر به قیام گسترده شود.

XS
SM
MD
LG