لینک های دسترسی

سال ١٩۴٩: بم ذ‏روی شوروی و اضطراب در امریکا


در ٢٢ سپتمبر سال ۱۹۴۹، هیری ترومین، ریس جمهور وقت امریکا به شکل محتاطانه به امریکا اعلام داشت که شوروی وقت به انفجار یک بم ذروی دست زده است. دست آورد شوروی که امریکا قبلا انتظارش را داشت، در حکومت امریکا اضطرابی را ایجاد کرد.

ایالات متحده قبلا بم اتمی خود را در مراحل آخر جنگ دوم جهانی ساخته و در اگست ۱۹۴۹ دو بم ذوری را در جاپان پرتاب نمود. روابط بین امریکا و شوروی ازین واقعه قبلا متشنج گردیده بود.

اکثر مقامات و دانشمندان امریکایی عقیده داشتند که سال ها را در بر خواهد گرفت تا شوری بتواند بم اتمی تولید نماید. و تا ازمانیکه شوری به چنین دست آوردی دست یافته است، ایالات متحده به مراتب مقتدر شده و به دست آورد های عالی تری رسیده است.

ولی در سوم سپتمر سال ۱۹۴۹ دانشمندان امریکایی متوجه فعالیت های در داخل شوری گردیدند که نمایندگی از یک آزمایش ذروی تحت الزمینی اتمی میکرد. ریس جمهور ترومین نخست این گزارش باور نکرده او از مقامات نظامی و علمی خواست تا این موضوع را تحقیق و وقوع این حادثه تایید نمایند.

وقتی وقوع آزمایش انفجار اتمی در شوری تایید گردید، ترومین در ۲۳ سپتمبر سال ۱۹۴۹ به مردم امریکا گفت: "ما مدارکی در دست داریم که در هفته های اخیر انفجارات اتمی در شوری صورت گرفته است. او گفت احتمال وقوع این حادثه را توقع داشتیم."

انچه امریکاییان نمی دانستند این بود که شوروی مانند امریکا دانشمندان آلمانی را در جریان جنگ دوم جهانی دستگیر نموده بود، و زریعه آنها بود که شوری آغاز به تولید بم های ذروی کرد.

XS
SM
MD
LG