لینک های دسترسی

عملیات ضد شورش در سوات، تندروان طالب را 'ضعیف ساخته است'


اردوی پاکستان میگوید عملیات جاری، به شورش به رهبری طالبان را در شمال غرب انکشور شدیدا ضربه زده است. مقامات اردوی میگویند این عملیات به آرامی به جهت آنچه پایگاه شورشیان در منطقه وزیرستان خوانده میشود، در حرکت است.

به گزارش یاز گل از اسلام آباد، مقامات ارشد اردو عقیده دارند که پیشرفت علیه شورشیان و انسجام عملیات ضد شورش سطح اعتماد بین ایالات متحده و پاکستان را بهتر ساخته است.

مقامات اردو در پاکستان عقیده دارند که دست آورد های عملیات ضد شورش طی چند ماه گذشته در داخل و اطراف وادی سوات، تندروان طالب را ضعیف ساخته است. آنها میگویند قتل ۲۰۰۰ شورشی به شمول قوماندانان و توقیف رهبران ارشد طالبان در تهاجمات در سوات، تعداد حملات دهشت افگنی را در ماه های اخیر در کشور کاهش داده است.

پاکستان از طرف جامعه جهانی برای راه اندازی یک حملات زمینی در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی که با افغانستان همسرحد است، تحت فشار قرار دارد. قوماندانان اردوی امریکا عقیده دارند که رهبران ارشد القاعده از منطقه برای راه اندزی حملات بر قوای بین المللی در افغانستان استفاده میکنند.

این منطقه کوهستانی ساحه تمرین و تربیه تندروان شمرده میشود – محلیکه توسط تهریک طالبان پاکستان که ائتلاف بیش از دوازه گروه مرتبط القاعده است، رهبری میشود. عقیده برده میشود جنگجویان ازین مناطق در حملات سرحدی در افغانستان دست داشته اند. ولی عقب نشینی در سوات و قتل بیت الله مسعود، رهبر ارشد طالبان پاکستانی، تزلزل بزرگی برای تندروان طالب در پاکستان بوده است.

جنرال اتر عباس سخنگوی اردوی پاکستان به صدای امریکا گفت اردو پاکستان اکنون بر منطقه قبایلی جنوب وزیرستان جنوبی متمرکز است – جایکه اردو آنرا "مرکز ثقل قوای دهشت افگنی" در کشور خوانده میشود.

ولی جنرال عباس هشدار میدهد که شبکه دهشت افگنی مسعود هنوزهم قوی بوده و تهجمات زمینی ممکن است باعث آزار افراد قبالی شده و این منجر به یک شورش وسیع در کشور گردد.

"ما میتوانیم در مقابل تندوان در منطقه بجنگیم، ولی نمی توانیم شورش را در منطقه قبول کنیم. ما نمی توانیم با مردمان قبایلی بجنگیم. وزیرستان یک منطقه دیگر و محیط دیگر و ساحه دیگر است. مردم منطقه و نجنگجویان کسانی دیگری اند. در منطقه جنگجیانی زیادی موجود اند، به شمول جنگجویان خارجی. فعلا ما منطقه را محاصره نموده ایم. در هر عملیات نظامی، تاثیر محاصره یک منطقه بعدا دیده میشود. و حالا ما میبینم که بین جنگجویان خواهش جنگ چندان دیده نمی شود. و گفته میشود که که منطقه با قلت مواد خوراکی مواجه است. ما مراکز تمریناتی و ذخیره گاه های سلاح و پایگاه های پنهانی تندروان هدف قرار داده ایم. اکنون ما منتظر وقت مناسب هستیم و امید وار هستیم این وقت به زودی برسد."

جنرال عباس میگوید بین اردوی پاکستان و قوماندانان ناتو در قسمت معامله با تندروان در وزیرستان تفاهم کاملی موجود است.
در داخل و خارج پاکستان عقیده براین بوده است که اداره استخبارایتی پاکستان اکثر گروه های مختلف تندرو را برای مقاصد حکومتی خلق کرده است. تا آغاز عملیات در سوات، عقیده این بود که اردو به حمله علیه تندروان به دلیل ارتباطات سابقه اش با این گروه تمایلی حمله بر این گرواه را نداشته است. ولی جنرال عباس میگوید این انتقاد اساس ندارد. او میگوید این ادعا تلفات بشری اردوی پاکستان از زمان اغاز جنگ عالیه دهشت افگنی به رهبری امریکا در طی هشت سال گذشته را در نظر نگرفته است.

او میگوید چطور میشود که اردوی که یک هزار هشصد عسکر را در عملیات ها درین مناطق از دست داده است اجازه بدهد که سازمان استخباراتی با این گروه دست داشته باشد – و در عین حال اردوی علیه این گروه در جنگ باشد. این اصلا هیچ معنی نمی دهد. اردوی میجگند. ما علیه مردم خود میجنگیم – مردمی که اکثریت شان را گمراه شده اند. ولی ما باد در عملیات خود از حد استفاده کنیم و محتاط باشیم، زیرا وقتی با مردم خود میجگیم، اگر از قوای شدید استفاده شود، شدت در قوه بعضا نتیجه خرابتر متقابلی را ببار خواهد داشت.

جنرال عباس میگوید تا همین اواخر اردوی پاکستان مسول حملات سرحدی در افغانستان خوانده شده و ظرفیت اردوی تحت سوال قرار گرفته بود. او میگوید ولی محدودیت عملیات اردو در مناطق قبایلی باعث این شک شده بود، ولی اکنون با ایجاد تفاهم و تسهیم اطلاعات و مذاکرات پی هم این شک از بین رفته و اعماد بیشتری در زمینه حاصل شده است.

عباس میگوید اردوی پاکستان مصصم و قادر است شورش ها از بین ببرد. او میگوید هر چند بین اردوی امریکا و پاکستان اعتماد بیشتر شده است ولی اسلام آباد تا هنوز از طرف امریکا لوزم ضروری برای جنگ علیه دهشت افگنی را دریافت نداشت است.

" منطقه کوهستانی و پر خطر است. ما ضرورت به طیاره داریم. ما ضرورت به هلیکوپتر ها داریم مخصوصا در مناطق کوهستانی که نهایت موثر اند. ما ضرورت به شب بین ها داریم و همچنان لوازم نظارتی. این همه توانایی مادی و تخنینکی اردوی را بلند برده و ما میتوانیم بهتر عملیات نموده و این لوازم میتواند در قسمت نجات جان ما کمک نماید. "

مقامات پاکستانی در ملاقات اخیر شان با رهبران امریکایی از واشنگتن خواستند تا به اسلام آباد تکنالوژی درون طیارات بی پیلوت را بدهد که امریکا تواسنته است چندین رهبر القاعده و رهبران طالبان را در مناطق قبایلی سرکوب سازد.

XS
SM
MD
LG