لینک های دسترسی

حملهُ طالبان پاکستانی بر یک تعداد از شهروندان


پولیس پاکستان می گوید شورشیان طالبان بر یک تعداد از شهروندان طرفدار حکومت حمله نموده ، نه نفر را به قتل رساندند، بشمول چهار تن از بزرگان قبیلوی.

مقامات به روز پنجشنبه گفتند یک گروه از جنگجویان غیر نظامی به یک قریه نزدیک به منطقهٌ شمال غرب بنو پاکستان که با مناطق قبایلی شمال و جنوب وزیرستان همسرحد است، سفر می نمودند.

آنها گفتند که شورشیان طالبان بر این افراد گلوله باری نموده و بعداً از منطقه فرار نمودند.

حمله، پس از آن صورت گرفت که یک مقام ارشد قوای نظامی پاکستان گفت، پیشرفت اخیر قوای ضد شورش ، طالبان را تضعیف نموده، و تعداد حملات دهشت افگنی را در کشور کمتر ساخته است.

اتهر عباس جنرال ارشد پاکستان به صدای امریکا گفت قوای نظامی توجه را به منطقهٌ وزیرستان جنوبی که با افغانستان همسرحد است، معطوف داشته است. وی این منطقه را مرکز ثقل شورشیان خواند.

وی گفت قوای نظامی حملات کوچک را بر مراکز تمرینی، مخفی گاه ها، و اهداف دیگر در منطقه انجام می دهد.

XS
SM
MD
LG