لینک های دسترسی

افغانستان مسئله عمده در انتخابات آلمان


تهدیدات تازۀ از سوی القاعده و انتقادات شدید ناشی از حملۀ هوائی در کندز که بدستور نیرو های آلمان صورت گرفت، مأموریت نیرو های آلمانی در افغانستان را یک مسئلۀ عمده در تبلیغات انتخابات ملی آلمان تشکیل داده است.

انگلا میرکل صدراعظم آلمان و فرانک ولتر شتینمایر وزیر خارجۀ آن کشور که رقیب عمدۀ انتخاباتی خانم مرکل نیز محسوب میگردد، هردو از دوام مأموریت نیرو های نظامی آلمان در افغانستان پشتیبانی نموده اند.

لوتر بیسکی رهبر حزب چپ گرای آلمان جنگ در افغانستان را بیهوده خوانده و خواستار برگشت عساکر آلمانی به خانه هایشان گردید.

XS
SM
MD
LG