لینک های دسترسی

نشریه امریکايی: ناکامی واقعی انتخابات افغانستان 


صفحهُ انترنتی (ان دیس تایمز) یعنی عصر حاضر، در شمارهٌ روز پنجشنبی می نویسد، ادعای ها بعد از انتخابات افغانستان ، تاثیرات ناگوار و آیندهٌ مبهم را برای پالیسی امریکا در افغانستان به ارمغان آورد. ناکامی اصلی ، سرقت آرا توسط یکعده از طرفداران حامد کرزی، و داکتر عبدالله نبود. بلکه ناکامی اصلی ، ناکامی قوای امریکا و متحدینش بود که نتوانستند همانطوریکه وعده نموده بودند، امنیت را در کشور بر قرار نمایند.

وقتی امریکا و متحدینش نتوانستند که امنیت را برای این، یک، رویداد بر قرار نمایند ، رویدادی که تمام توجه شان به آن معطوف بود، رویدادی که بخاطر آن مشخصًَاً تعداد قوای خود را افزایش بخشیدند، به این مفهوم است که پلان فعلی شان که می گویند برای برقراری امنیت به قوای بیشتر ضرورت است، ناکام خواهد شد. در صورت عدم یک پروسهٌ سیاسی وسیع جهت حل مشکلات افغانستان ، پروسهٌ که باید شامل شورشیان طالبان باشد، امریکا و متحدینش باز هم ناکام خواهد شد.

لیون پنیتا، رئی ادارهٌ استخبارات امریکا گفته است که که چنین معلوم میشود که پس از باطل اعلان نمودن یکتعداد از آرا، بازهم حامد کرزی برنده خواهد بود.

یکی از موضوعاتی که واقعاً ناراحت کننده بود اشتراک تعداد بسیار کم مردم در این پروسه بود. قرار در حدود سی و هشت فیصد مردم اشتراک نمودند، در حالیکه اگر با انتخابات سال ۲۰۰۲ مقایسه شود، هفتاد فیصد مردم اشتراک نموده بودند، علت عمده، همانا ناکامی قوای خارجی در قسمت برقراری امنیت بود. این ناکامی در هردو جهت نظامی و دیپلوماتیک بود به این معنی که:

قوای بیشتر فرستاده شد، ولی از انتخابات حفاظت کرده نتوانستند ، این ناکامی نظامی بود، و ناکامی سیاسی و دیپلوماتیک این بود که تلاش های دیپلوماتیک شان جهت متقاعد ساختن قوماندانان طالبان به دست برداشتن از خشونت در جریان انتخابات ، ناکام شد.

، و این سوال را ایجاد مینماید که آیا پلان ایالات متحدهٌ امریکا منجر به ایجاد امنیت در افغانستان خواهد گردید، و همچنان اینکه چه کسانی جزٌ این پلان خواهد بود؟

روزنامه می نویسد که از ناکامی انتخابات در افغانستان چنین نتیجه گیری می شود که تعداد عساکری را امریکا و متحدینش قادر به فرستادن آن در افغانستان هستند، باز هم ناکام خواهد گردید در صورتیکه توجه بیشتر در داخل پاکستان معصوف نگردد، و رهبری طالبان در حکومت افغانستان سهیم نگردد.

XS
SM
MD
LG