لینک های دسترسی

هوشدار اسامه بن لادن به اروپا 


یک کست صوتی جدید ، با صدای که گفته میشود اسامه بن لادن باشد، به روز جمعه به نشر رسید.در این کست به اروپائی هاهوشدار داده شده تا از امریکا دوری نمایند.همچنان در این کست گفته شده که امریکا در حال باخت جنگ در افغانستان است.

در این پیام صوتی رهبر القاعده اروپائیان را ترغیب می نماید تا روابط شان را با ایالات متحدهٌ امریکا قطع نمایند.

بن لادن ، متحدین اروپائی امریکا در جنگ افغانستان را، هوشدار می دهد که از افغانستان خارج شوند، در غیر آن انتقام آنانی که مورد ظلم و شکنجه قرار می گیرند،از ظالمین گرفته خواهد شد.

این کست صوتی از طریق موسسهٌ مطبوعاتی (ال سهاب) با ترجمهُ دو زبان انگلیسی و جرمنی به نشر رسید و همچنان عکسیرا به چاب رسانده اند که نشان می دهد که بن لادن در پیش روی نقشهُ اروپا ایستاده است.

این کست دو روز قبل از انتخابات عمومی روز یکشنبه جرمنی ، و به تعقیب یک سلسله از ویدو های القاعد به نشر رسید، که مستقیماً متوجهٌ جرمنی بوده است.

پس از جنگ جهانی دوم، عساکر جرمنی قوای ناتو، در اوایل این ماهبرای اولین بار در مرگبار ترین جنگ سهیم بودند.و اکنون تعهد جرمنی به قوای ناتو در افغانستان، از جملهٌ موضوعات عمده در انتخابات آنکشور است.

رهبر القاعده پیشبینی می نماید که قوای امریکا به زودی از افغانستان خارج می شود، و متحدین ناتوی خود را رها می نماید.وی در خطاب به اروپائیان هوشدار داد که (تنها ما و شما، در انتقام گیری ستمدیده گان از ستمگاران باقی خواهیم ماند).

اعتبار یا مؤثق بودن این تیپ تائید نگردیده است.ولی صدای تیب شبیح صدای است که در گذشته ها تائید گردید که بن لادن باشد.

پیام اخیر بن لادن خطاب به مردم امریکا، چند روز بعد از هشتمین سالگرد حملات یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ بود.

XS
SM
MD
LG