لینک های دسترسی

ایران دو راکت با برد طویل را موفقانه آزمایش نمود


ایران میگوید دو راکت با برد طویل را که به گفته تحلیل گران ممکن است قابلیت رسیدن به اسرایل و جنوب اروپا را داشته باشد، موفقانه آزمایش نموده است.

تلویزیون دولتی ایران بروز دوشنبه تصاویری از راکت های زمین به زمین را نشان داد که از یک دشت آتش میشوند.

ایران راکت های مملو از مواد سوخت جامد را در روز دوم تجربات نظامی برای نشان دادن قابلیت دفاعی خود انجام داد.

برخی از تحلیل گران کشور های غربی باور دارند که حد اقل یکی ازین راکت ها قادر به حمل کلاهک های ذروی بوده است.

ایالات متحده و قدرت های دیگر جهان در ملاقات که بروز پنجشنبه در جنف صورت میگیرد بر ایران فشار خواهند آورد تا فعالیت های ذروی خود را بصورت کامل آشکار سازند.

هیلیری کلینتن، وزیر خارجه ایالات متحده بروز یکشنبه در تلویزیون سی بی اس طی یک مصاحبه گفت، اگر این ملاقات به ناکامی بانجامد تعزیرات شدید تری بر یران وضع خواهد شد.

ملاقات در جنف یک هفته بعد از افشای اینکه تهران به ساختن یک کارخانه جدید غنی سازی یورانیم دست زده است، صورت میگیرد.

روسیه از جامعه بین المللی خواسته است تا در پاسخ به مقابل آزمایش راکتی ایران از خویشتن داری کار بگیرند.

این مسله تخطی از تقاضای ملل متحد مبنی بر این است که ایران باید از تولید موادیکه میتواند از آن برای ساخت بم های ذروی استفاده شود باید دست بکشد.

ایران میگوید حق تولید انرژی ذری را دارا است - چیزیکه با قدرت های جهان در توافق قرار دارد.

ولی کشور های غربی و اداره بین المللی انرژی اتمی میخواهند برای حصول اطمینان که این کشور دست به تولید سلاح ذروی نمی زند، خاواهان دسترسی بیشتر به تسهیلات ذروی ایران اند.

علی اکبر صالحی ریس امور ذزریو گفته است که مفتشین اجازه خواهد داشت تا از کاذخانه جدید یورانیم بران دیدن نمایند.

XS
SM
MD
LG