لینک های دسترسی

بحث در مورد آینده افغانستان در واشنگتن


اندرس فو راسموسن سرمنشی سازمان ناتو طی سخنانی در مقر شورای شمالی بحر الکاهل در واشنگتن دی سی، مسایل آینده مربوط به افغانستان را به بحث گرفت.

اندرس فو رسموسن سرمنشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو طی اولین سخنرانی خویش در واشنگتن دی سی بعد از احراز این کرسی، موضوعات مربوط به افغانستان را به بحث گرفت.

آقای رسموسن ضمن ارزنده خواندن کار کرد های ناتو در سطح بین المللی به کوشش های خویش در خصوص شکل دهی برتر ناتو اشاره ورزید.

سرمنشی ناتو در مورد کاهش حمایت مردم امریکا از جنگ با طالبان در افغانستان اظهار نگرانی کرده و بر پابندی ناتو به تعهداتش در امر مبارزه با دهشت افگنی و استقرار ثبات و حاکمیت بهتر در افغانستان تاکید نموده میگوید:

" سربازان 14 کشور عضو ناتو در جنوب و شرق افغانستان در کنار نیرو های امریکایی مصروف عملیات استند، هرچندی که 35 هزار سرباز تحت امر ناتو در افغانستان حضور دارند که 40 فیصد نیرو های خارجی مستقر در آن کشور را تشکیل میدهد، میتوان گفت که تنها تعداد قوا نیمتواند که معیار تعهد و همبستگی باشد.

تمام کشور هایی که در افغانستان حضور نظامی دارند سربازان خویش را از دست میدهند، و از زمانیکه من این سمت را اشغال نموده ام، این رویداد تقریباً هر هفته اتفاق افتاده است."

آقای رسموسن کارکرد های ناتو را در افغانستان ارزنده توصیف نموده گفت:

میلیون ها دالر از سوی کشور های عضو ناتو در افغانستان به مصرف رسیده و این سازمان طی سالیان متمادی پابندی به تعهدات خویش را به اثبات رسانیده که امید است مردم امریکا نیز آنرا درک نموده باشند.

وی هماهنگی و تشریک مساعی میان نیرو ها را امر ضروری تلقی نموده میگوید:

اولین نکتهء مهم را که میخواهم امشب به آن اشاره کنم این است که پیروزی در افغانستان تنها در صورتی ممکن است که ما با هم باشیم.

او گفت با وصف هر آنچه که ما تا کنون در افغانستان انجام داده ایم، نیل به اهداف مان در انجا تضمین شده نمیباشد، این بدین معنی است که ما نمیتوانم دقیقاٌ همان روشی را اختیار نماییم که تا حال طبق آن عمل کرده ایم.

وی میگوید:

عوامل واضح است، حمایت مردم از نیرو هایی که درگیر جنگ استند کاهش میابد، البته بخاطر افزایش تلفات ملکی، بخاطر نگرانی در مورد روش برگذاری انتخابات و بسا مشکلات دیگر.

وی پاره ای از چالش های موجود را ضعف ارتباطات عنوان نموده میگوید، ما و دولت افغانستان تا کنون به مردم آنکشور نشان داده نتوانسته ایم که کدام کار ها صورت گرفته است، هفت میلیون متعلم به مکتب میرود که یک سوم آن دختران میباشند، 85 درصد مردم به خدمات اساسی طبی دسترسی دارند که در مقایسه با 6 در صد چند سال قبل پیشرفت قابل ملاحظه ای میباشد. از همه مهمتر علیرغم تهدید طالبان میلیون ها تن در انتخابات اشتراک کردند که اینها همه دستآورد های بزرگی اند.

ولی او میگوید:

حقیقت این است که این ماموریت نمیتواند برای همیشه ادامه یابد، و باید هم ادامه نیابد، مردم ما و افغانستان میخواهند که روشنی را از آنسوی این تونل ببینند، آنان میخواهند که شاهد انتقال این ماموریت به افغان ها باشند.

و در اخیر اظافه نمود که هر گاه ما واقعاً مسوولیت ها و ماموریت ها را به افغان ها انتقال دهیم، مردمان ما، مایان را در پیشبرد این ماموریت تا ختم آن حمایت خواهند کرد. و من اینرا میخواهم که برخلاف گذشته انتقال و تحویلدهی باید آغاز گردد.

XS
SM
MD
LG