لینک های دسترسی

ملاقات مجوزۀ رئیس ناتو با براک اوباما، رئیس جمهور


رئیس جدید ناتو بروز سه شنبه، یک روز بعد ازانکه کوشش کرد شک و تردید ایالات متحده را در مورد تعهد آن اتحاد به منازعات افغانستان کاهش دهد، در قصر سفید با براک اوباما، رئیس جمهور ملاقات خواهد کرد.

اندرز فو راسموسن، منشی عمومی ناتو در اولین بیانیۀ خود در واشنگتن بروز دوشنبه گفت که متحدین امریکا در ضدیت با طالبان ثابت قدم هستند.

او گفت همۀ ۲۸ عضو ناتو و بسیاری از کشورهای خارج ناتو درین عملیات که او آنرا ماموریت همبستگی خواند، سهیم میباشند.

این صدراعظم سابق دنمارک که بتاریخ اول آگست رهبری ناتو را بدست گرفت، گفت درین که موجودیت ایالات متحده درین ماموریت حتمی میباشد، شک و تردیدی وجود ندارد.

اما او همچنان گفت که اگر سهم کشور های اروپائی و کانادا کمتر جلوه داده شود، آنها شاید در قسمت دادن قربانی تمایل کمتر داشته باشند.

آقای راس موسن گفت متحدین ایالات متحده از جنگ گریز نمیکنند و خاطر نشان ساخت که تعهد عساکر غیر امریکائی طی ۱۸ ماۀ گذشته به ۹۰۰۰ نفر رسیده است.

او همچنان اذعان کرد که در جنگ با طالبان در خلال افزایش در تلفات و کاهش پشتیبانی عامه، بمنابع بیشتر ضرورت است.

آقای راس موسن گفت با براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده درین نکته توافق دارد که این منازعه یک جنگ حتمی است نه یک جنگ دلخواه.

او علاوه کرد که اگر جامعۀ بین المللی هیچ کاری نکند، افغانستان بار دیگر یک پناه گاۀ القاعده گردیده و پاکستان مجهز بسلاح ذروی ثبات کمتر خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG