لینک های دسترسی

منشی عمومی ناتو با اوباما در رابطه با جنگ در افغانستان 'موافق است'


سر منشی عمومی ناتو میگوید وی با روش رئیس جمهور براک اوباما در رابطه به جنگ در افغانستان، موافق است.

(اندرز فو راسمسن) رهبر ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی میگوید در مورد افغانستان، رئیس جمهور اوباما کار درستی را انجام میدهد که اول ستراتیژی را تعین مینماید و بعد میزان عساکر را.

"موضوع اول تعداد نیست. اول باید برای عملی نمودن ستراتیژی که در مقابل است، راه درستی را پیدا نمود. و تمام کشور های ائتلاف در ناتو در حال حاضر، بررسی مک کرستل را مطالعه میکنند."

جنرال اردو ستانلی مک کرستل، قوماندان نیرو های ناتو و امریکا در افغانستان، بررسی خود را از اوضاع در آنکشور به آقای اوباما و رهبران اروپایی ارسال نموده است که در جمع دیگر خواهشات، وی تقاضای نیرو های جنگی بیشتری را نموده است.

بروز سه شنبه رئیس جمهور امریکا با آقای راسمسن در قصر سفید ملاقات نموده و در بیان اینکه عملیات ناتو در افغانستان، کار گروهی است، با رهبر ناتو همزبان شد:

"این یک جنگ امریکایی نیست، بلکه ماموریت ناتو هم میباشد. و ما فعالانه و با احترام در هر گام با ناتو مشوره میکنیم."

آقای اوباما در اینمورد غور میکند که آیا برای جلوگیری از اینکه طالبان دوباره قدرت را در افغانستان غضب نمایند، عساکر بیشتری را به آنکشور ارسال دارد و یا از نیرو های خاص و طیارات بدون پیلوت برای هدف گیری القاعده در پاکستان استفاده نماید.

در هر حالتی، رئیس جمهور اظهار داشت که اهداف ایالات متحده در افغانستان تغیر ننموده است:

"بصورت قطعی بسیار اهمیت دارد تا شبکه القاعده را موفقانه منحل. مختل و نابود سازیم. و همچنان ما بصورت موثری با حکومت افغانستان برای تامین امنیت لازمی در آنکشور همکاری می کنیم."

(اندرز فو راسمسن) بعد از ملاقات با آقای اوباما اظهار داشت وی مطئمن است که پیروزی در افغانستان حاصل شدنی است:
"این ائتلاف متحدانه در کنار هم باقی خواهد ماند و تا زمان ختم کار خود ما در افغانستان باقی خواهیم ماند."

ملاقات رئیس جمهور اوباما با آقای راسمسن، از جمله سلسله ملاقات های بسیار جدی است که ظرف چند هفته دیگر روی استراتیژی افغانستان، صورت خواهد گرفت.

یک جلسه عمده در مورد افغانستان بین اعضای کلیدی حکومت و مامورین نظامی که قرار بود بروز سه شنبه تشکیل شود تا روز چهارشنبه به تعویق افتاد.

XS
SM
MD
LG