لینک های دسترسی

تدویر جلسه بسویۀ عالی روی ستراتیژی جنگ در افغانستان توسط اوباما


ریس جمهور اوباما با ۱۸ عضو تیم امنیتی اش سه ساعت را در قصر سفید بروز چهار شنبه سپری نموده و مشی در مورد افغانستان را مورد بررسی قرار داد. تفصیل بیشتری در مورد این ملاقات نشر نشده است.

رابرت گیبس، سخنگوی مطبوعاتی قصر سفید میگوید از ۵ ملاقات پلان شده که طی چند هفته آینده برگزار خواهد شد، این دومین ملاقات جهت تعیین بهترین راه حل مسله افغانستان برگزار شد.

"بیایید تا به یک ستراتیژی مستحکم دست بیابیم. بیایید در مورد آن بحث نماییم و مطمین گردیم که راه درستی را انتخاب نموده ایم. و بعد برای حصول این سترتایژی، تکتیک های را عملی نماییم - و بخشی ازین تکتیک ها تصمیم روی منابع است".

یکی از تصایمی را که اوباما باید اتخاذ نماید این است که آیا جهت جلوگیری از دست یافتن طالبان به قدرت، قوای بیشتری به افغانستان بفرستد و یا از قوای خاص استفاده نموده و برای هدف قرار دادن القاعده در پاکستان از طیارات بدون پیلوت استفاده کند.

جنرال مکریستل، قوماندان قوای ناتو و امریکایی گفت، اگر امریکا قوای بیشتر به افغانستان اعزام ندارد، حکومت امریکا در جنگ افغانستان شکست خواهد خورد.

جیوف مورال، سخنگوی مطبوعاتی وزرات دفاع الات متحده گفت است که رهبران عمده نظامی همه از طریقه حمایت میکنند که در سال های اخیر در عراق مورد عمل قرار گرفت. این طریقه تقاضای یک تعداد زیاد قوا را دارد - تا حکومات محلی را در گرفتن صلاحیت و انجام خدمات کمک کند.

موریل میگوید رابرت گیتس ازین طریقه حمایت میکند. ولی این سخنگوی میگوید از زمان اعلان ریس جمهور در مورد ستراتیژی در ماه مارچ تا به حال چیزی های زیادی رخ داده است، و او خواستار مطالعه عمیقتر ستراتیژی میباشد.

"او میخواهد با ریس جمهور و اعضای تیم امنیتی درین مورد بحث کند که آیا این طریقه بهترین راه برای تعقیب دشمن در افغانستان است و اینکه آیا این عمل سر انجام میتواند در افغانستان صلح و ثبات بر قرار سازخته و تهدید علیه امریکا را رفع نماید".

اوباما در ماه مارچ امر اعزام ۲۱ هزار عسکر دیگر را به افغانستان نمود. این رقم، تعداد مجموعی عساکر امریکایی در آنکشور را ۶۸ هزار عسکر میرساند. و همراه با عساکر ناتو در افغانستان، تعداد عموما عساکر خارجی در آنگکور به ۱۰۰ هزار عسکر میرسد.

گزارش ها میرساند که جنرال مکریستل خواهان اعزام ۳۰ تا ۴۰ هزار عسکر دیگر به افغانستان است.

موریل میگوید رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده تقاضای رقم مشخص عساکر را هنوز روی میز خود داشته و تا زماینکه ستراتیژی به کاملا بررسی نشده است، آن را ارزیابی نخواهد کرد.

قبل از ملاقات روز چهار شنبه رابرت گیبس، سخنگوی ریاست جمهوری امریکا گفت تصمیم دیگر این خواهد بود که با شورش های دیگر در پاکستان چگونه باید بر خورد گردد.

پاکستان درین مباحثات نقش عمده خواهد داشت - امروز و بعد از این. عناصر تندوری که در افغانستان بوده اند، اکنون در کوه های پاکستان عقب رانده شده اند.

بصورت عموم گیبس میگوید اهداف ریس جمهور در قسمت افغانستان بصورت عموم تغییر نکرده است.

ریس جمهور عقیده دارد که اهداف را که او طرح نموده است با امنیت ملی ما ارتباط زیادی دارد – اینکه ما باید القاعده و متحدین این شبکه را باید مختل ساخته و از بین ببریم.

حمایت از جنگ ۸ ساله امریکا، اکنون در بین امریکایینان محبوبیتی زیادی ندارد. کمی بیشتر از ۵۰ فیصد مردم امریکا طرفدار آن اند. و برخی از دیموکرا ت ها در کانگرس میگویند که آیا شدت دادن جنگ یک عمل عاقلانه خواهد بود؟

XS
SM
MD
LG