لینک های دسترسی

دیدار دوجانبه نادر ایالات متحده و ایران


دیپلومات های ایالات متحده و ایران یک نشست نادر دوجانبه را در حاشیۀ مذاکرات ژنیو روی پروگرام ذروی ایران براه انداختند.

رابرت وود یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید ویلیام برنز معین وزارت خارجه بروز پنجشنبه با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ذروی ایران ملاقات نمود.

ایالات متحده و ایران روابط دپلوماتیک ندارند و جزییات این نشست برملا نگردیده است. با اینحال گمان میرود که این نشست در بالا ترین سطح آن بین واشنگتن و تهران طی سالها باشد.

مامورین ایرانی در حال مذاکرات چند جانبه با دپلوماتها از ایالات متحده، روسیه، چین، برتانیه، فرانسه و جرمنی میباشد.

تلویزیون ایران میگوید قدرت های جهانی موافقه نموده اند تا مذاکرات بیشتر را در اخیر ماه اکتوبر براه اندازند. تلویزیون دولتی آنکشور همچنان گفت جلیلی چارچوب پیشنهادات ایران طرح نمود و توضیح داد که این چارچوب چگونه عملی گردد.

XS
SM
MD
LG