لینک های دسترسی

قتل رهبر تندروان ازبکستانی در پاکستان


مقامات استخباراتی پاکستان میگویند اظهار عقیده میشود که یک رهبر ارشد تندروان ازبکستانی که به القاعده مرتبط بود، بوسیلۀ یک راکت ایالات متحده در شمال غرب پاکستان کشته شده است.

مقامات بروز جمعه گفتند که طاهر یولداش، یک رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در اواخر ماۀ آگست از اثر یک حملۀ راکت طیارۀ بدون پیلوت امرکیائی در وزیرستان جنوبی، در امتداد سرحد افغانستان، مجروح شد.

طبق گزارش او چند روز بعدتر وفات یافت.

مرگ یولداش، اگر تائید گردد، ضربۀ محکمی بر گروۀ تندروان و تقویتی برای اردوی پاکستان است که تهاجم بزرگی را در منطقه در نظر دارد.

یک سخنگوی طالبان این گزارش را تکذیب کرده است.

یولداش مبارزات خود را برای سقوط دادن حکومت ازبکستان در سال های ۱۹۹۰ آغاز کرد.

او با اتحاد خود با القاعده و طالبان جهت ایجاد یک دولت اسلامی در سراسر آسیای مرکزی، در شورش در ازبکستان، افغانستان و پاکستان دخیل بوده است.

ویدیوئی که ظاهراً سؤ رفتار قوای نظامی را نشان میدهد

ویدیوئی که ظاهراً نشان میدهد عساکر پاکستانی در عملیات ضد تندروان، زندانیان را لت و کوب میکنند، در انترنت ظاهر شده است.

این ویدیوی ده دقیقه ای که اول در Facebook منتشر شده بود، مردی را نشان میدهد که در یونیفورم صاحب منصب اردو چندین مظنون را تحت تحقیق قرار داده است.

وقتی جوابات قناعت بخش نیست، صاحب منصب کنار میرود و مردان ملبس به یونیفورم نظامی می آیند و مظنونین را لت و کوب کرده، با قمچین و با لگد میزنند.

واضح نیست که این ویدیو توسط که و چه وقت گرفته شده است و اصلیت آن هنوز تائید نگردیده است.

اردوی پاکستان که میگوید ویدیو را باید قبل از تبصره معاینه نماید، از مدتی به سؤ رفتار بمقابل زندانیان متهم بوده است.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان و سایر گروه ها نیز قوای نظامی را به قتل های بدون محاکمه در جریان عملیات آن در وادی شمال غربی سوات، متهم کرده اند.

XS
SM
MD
LG