لینک های دسترسی

پاکستان: تحقیقات در مورد لت و کوبی که در ویدیو ثبت شده


قوای نظامی پاکستان تحقیقات را در مورد یک ویدیوی انترنت هدایت داده که نشان میدهد عساکر پاکستانی تندروان مظنون را لت و کوب میکنند.

قوای نظامی میگوید اگر این سؤ رفتار ثابت گردد، علیۀ کسانی که دران دست دارند، اقدام خواهد کرد.

این ویدیوی ده دقیقه ای که اصلاً در Facebook نشر شده بود، نشان میدهد که یک مرد ملبس به یونیفورم قوای نظامی از چندین مظنون تحقیق میکند.

وقتی آنها جواب قناعت بخش نمیدهند، صاحب منصب کنار میرود و مردان ملبس به یونیفورم نظامی آنها را لت و کوب کرده و با قمچین و لگد میزنند.

واضح نیست که این ویدیو را که و چه و قت اخذ نموده و اصلیت آن نیز تائید نگردیده است.

قوای نظامی پاکستان از دیر مدت به سؤ رفتار بمقابل زندانیان متهم بوده است.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان و سایر گروه ها نیز قوای نظامی را به قتل های خود سرانه در جریان عملیات اخیر در شمال غرب وادی سوات متهم کرده است.

XS
SM
MD
LG