لینک های دسترسی

انتقاد ایران از ایالات متحده و سفر البرادعی به آن کشور


رئیس ادارۀ کنترول ذروی ملل متحد به ایران مواصلت کرده و امیدوار است یک تاسیسات ذروی را که سری بود، بروی مفتشین باز نماید.

اما چند ساعت قبل از مواصلت محمد البرادعی، رئیس ادارۀ بین المللی انرژی ذروی به تهران بروز شنبه، رئیس جمهور ایران بار دیگر از اقدامات کشورش مدافعه نمود.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران گفت کشورش هیچگاه کوشش نکرد موجودیت تاسیسات ذروی نزدیک شهر متبرک قم را پنهان نماید و در عوض ایالات متحده را به ارتکاب اشتباۀ بزرگی متهم کرد.

ایالات متحده و چندین متحد آن میگویند ایران کوشش کرد تا تاسیسات غنی سازی یورانیم را مخفی نگهدارد.

و در هفتۀ گذشته البرادعی گفت اقدام ایران مغایر قانون است.

سفر البرادعی دو روز بعد از این تقاضای جهان از ایران صورت گرفت که برای مفتشین دسترسی باین تاسیسات داده شود.

ایران گفته است که ازین تقاضا پیروی میکند.

XS
SM
MD
LG