لینک های دسترسی

Breaking News

گیر ماندن حد اقل ۳۰۰۰ نفر در زلزلۀ اندونیزیا


مقامات میگویند حد اقل ۳۰۰۰ نفر شاید هنوز در بین مخروبه های ناشی از زلزلۀ شدید که شهر بندری پدنگ را تخریب کرد، گیر مانده باشند.

ملل متحد میگوید تعداد تلفات ناشی از زلزلۀ زیر بحر که شدت آن بمقیاس رکتر ۷٫۶ بود و بروز چهارشنبه در خارج سواحل جزیرۀ سوماترای اندونیزیا بوقوع پیوست، حد اقل ۱۱۰۰ نفر است.

عملۀ نجات بروز شنبه کوشش میکردند تا به مصیبت رسیدگان در داخل و اطراف پدانگ، شهر ۹۰۰ هزار نفری ای که عمارات بزرگ، بشمول شفاخانه ها، هوتل ها، مساجد و کلیساها تخریب گردید، برسند.

در یک کوشش برای نجات، عساکر، افراد پولیس و رضاکاران سعی نمودند بمردمی برسند که در هوتل بزرگ امبجنگ مدفون هستند.

مقامات میگویند یکی از کسانی که در داخل هوتل مدفون بود پیام کتبی ای مخابره نموده گفت که یک عدۀ مردم در زیر مخروبه ها هنوز زنده هستند.

در مناطق دهاتی اطراف پدانگ، بعضی از دهات بکلی در زیر گل و لای ناشی از لغزش زمین نابود گردیده است.

لغزش زمین را زلزله سبب گردیده بود. مقامات میگویند حد اقل ۶۰۰ نفر بخاطر لغزش زمین مفقودالاثر میباشند.

XS
SM
MD
LG