لینک های دسترسی

استعفای قوماندان قوای نظامی دنمارک در افغانستان


قوماندان قوای نظامی دنمارک به روز یکشنبه پس از آن استعفا نمود که آن قوا مجبور ساخته شد تا تائید نماید که یکی از عساکرش مسؤل ترجمهُ عربی کتابی میباشد که در مورد عملیات دنمارک در افغانستان و عراق نوشته شده بود.

امیر البحر (تم سلوت جورگنز) زمانی تصمیم گرفت تا استعفاٌ نماید که یک متخصص کمپوتر از قوای نظامی ترجمهٌ کتابی را آشکار ساخت که توسط یک افسر سابقهٌ قوای خاص بنام (تامس رث سک) نوشته شده بود.

این کتاب که (رینجر ات وار وث ایلیت) یا جنگ تفنگداران با نخبگان، نام دارد، طرز عملیات جنگی (جیگرکورپ) یک قوای خاص دنمارکی را در عقب خطوط دشمن در عراق و افغانستان تشریح می نماید.

قوای نظامی دنمارک کوشید تا مانع نشر این کتاب گردد، زیرا مقامات باور دارند که قوای دنمارکی در خارج کشور را به خطر مواجه می سازد. ولی محکمهُ دنمارک تقاضای قوای نظامی را رد نمود.

مطبوعات محل می گوید یک فرد نظامی که در رشتهٌ کمپیوتر تخصص دارد ، ترجمهٌ عربی این کتاب را تولید نمود. این به دلیلی بود تا در بین مردم این ترس را ایجاد نماید که دشمنان اسلامیست شاید از آن بر علیهٌ عساکر دنمارکی استفاده نمایند. این شخص بعد از نشر ترجمهُ عربی در مطبوعات، موقتاً برکنار شد.

XS
SM
MD
LG