لینک های دسترسی

توقف عملیه نجات در زلزله اندونیزیا


مامورین اندونیزیایی بروز دوشنبه گفتند کار جستجو قربانیان زلزله اخیر در شهر ویران شده پدنگ را توقف داده اند.

تیم های نجات در سوماترای غربی که از اثر زلزله شدیداً تخریب شده میگویند، توجه خود را اکنون به فعالیت های دیگر متمرکز ساخته اند.

در عین حال به کودکان اجازه داده شده است برای آغاز درس و ملاقات با معلمین، به مکتب باز گردند.

دیگران بخاطر امکان خطر فروریختن ساختمان ها، دوباره به خانه های شان فرستاده شدند.

سیتی فدیلا سوپاری، وزیر امور صحت عامه اندونیزیا میگوید تعداد کشته شدگان ناشی از زلزله روز چهار شنبه که مقایس آن ۷.۶ اندازه شده است، امکان دارد به ۳ هزار نفر برسد.

ملل متحد میگوید درین زلزله حد اقل یک هزار و یک صد نفر کشته شدند. و به گفته مقامات امور حد اقل ۶۰۰ نفر در زیر تپه های خاک که از سبب این زلزله بر قریه جات شهر پدنگ سرا زیر شد، دفن گردیده اند.

XS
SM
MD
LG