لینک های دسترسی

اوباما مسئله افغانستان را با مشاورینش بحث می کند


براک اوباما رییس جمهور ایالات متحده با مشاورین نظامی و سیاسی ارشدش برای یک جلسه دیگر استراتژی درمورد افغانستان امروز چهارشنبه، مصادف با هشتمین سالگرد ماموریت نظامی به رهبری ایالات متحده، ملاقات می کند.

آقای اوباما یک جلسه 90 دقیقه یی را با گروه دو حزبی از رهبران کانگرس در قصرسفید به روز سه شنبه برای بحث راجع به افغانستان انجام داد. یک مقام ارشد اداره اوباما گفت رییس جمهور به قانون گزاران اطمینان داد که مرور این پالیسی سخت و سنجیده شده خواهد بود، اما با درک عاجل بودن آن پیشرفت خواهد داشت.

جنرال اردو، استینلی مکریستل، قوماندان ایالات متحده درافغانستان، هشدار داد درصورتی که عساکر بیشتر به افغانستان اعزام نگردد، ایالات متحده در این جنگ ناکام خواهد بود. انتظار می رود او بین 30 هزار تا 40 هزار عسکر علاوگی را برای جنگ با شورشیان طالبان تقاضا کند.

گفته می شود آقای اوباما به سمت یک افزایش تدریجی قوای نظامی ایالات متحده تمایل دارد. جان مکین، سناتور جمهوری خواه، رقیب آقای اوباما درانتخابات ریاست جمهوری 2008 بعد تربه خبرنگاران گفت او نگران است که رییس جمهور اقدامات میانه یی را در تعقیب جنگ بکاربگیرد.

مکین گفت شکست دادن طالبان برای هدف ازبین بردن شبکه دهشت افکنی القاعده بسیار مهم است.

قانون گزاران جمهوری خواه دیگر، مثل میچ مکونیل، نیز از آقای اوباما می خواهند به توصیه های قوماندان نظامی اعتنا نماید.

اما قانون گزاران دموکرات همنظر آقای اوباما در اعزام قوای بیشتر ایالات متحده به افغانستان تردید دراند. نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان ایالات متحده به خبرنگاران گفت بسیاری ازمسایل ضروری است قبل ازتصمیم رییس جمهور درمورد چگونگی اقدام به آن مورد رسیدگی قرار بگیرد.

هری رید، رهبر اکثریت دموکراتها درمجلس سنا گفت قانون گزاران به آقای اوباما اطمینان دادند که آنها ازاو صرف نظر ازتصمیمش حمایت خواهند کرد.

تلفات ایالات متحده درافغانستان به سرعت در ماه های اخیر به خاطر یک افزایش در شمار عساکر ایالات متحده در آن کشور و عملیات های تهاجمی علیه طالبان ودیگر گروه های تندرو بلند رفته است.

نظرپرسی های عامۀ جدید نشان می دهد که حمایت ازاین جنگ به طورثابت درحال کم شدن است. اما رابرت گیبس، رییس دفتر قصر سفید به روز سه شنبه گفت سیاست ها در تصمیم نهایی آقای اوباما نقشی نخواهد داشت.

XS
SM
MD
LG