لینک های دسترسی

پاکستان: عملیات تازه در درۀ سوات


اردوی پاکستان میگوید قوای امنیتی طی عملیات نظام در درۀ شمالغربی سوات هفده تن از تندروان را بقتل رسانیده است.

بیانیه روز پنجشنبه اردو میگوید در جریان آخرین عملیات تلاشی و پاکسازی بیست تن از طالبان دستگیر شده اند.

اردو میگوید از ماه اپریل بدینسو که تهاجم را در منطقۀ سوات آغاز نموده اند اکثر طالبان را از آن دره رانده اند، اما جنگهای پراگنده ادامه یافته است.

در جای دیگر در شمال غرب پاکستان اردو میگوید چهار عسکر زمانی زخمی شدند که تندروان هشت را بر یک کمپ نظامی در منطقۀ قبایلی وزیرستان شمالی یک موضع مستحکم دیگر طالبان پرتاب نمودند.

گمان میرود که حملات اخیر طالبان در تلافی جویی از عملیات اردوی پاکستان علیه تندروان در درۀ سوات و وزیرستان جنوبی صورت گرفته باشد.

قانونگزاران پاکستانی بروز پنجشنبه روی آن بحث را از سر گرفتند که آیا مجموعۀ هفت و نیم ملیارد دالری کمک امریکا را قبول کنند یا خیر.

XS
SM
MD
LG