لینک های دسترسی

ادامه مذاکرات اوباما با مشاورین ارشد در رابطه به افغانستان


رئیس جمهور اوباما یک جلسهٌ بزرگ دیگر را امروز جمعه در قصر سفید با مشاورین ارشد نظامی و سیاسی در مورد جنگ به رهبری امریکا در افغانستان دایر می نماید.

قرار است رئیس جمهور اوباما و تیم امنیت ملی اش پیشنهادات جنرال ستنلی مکرستل قوماندان ارشد امریکا در افغانستان را مورد بحث قرار دهند.

مکرستل هوشدار داده است که اگر قوای بیشتر به افغانستان فرستاده نشود، امریکا جنگ را خواهد باخت.

گزارش های تائید ناشدهٌ خبری در مطبوعات امریکا مشعر است که جنرال مکرستل در حدود ۴۰ هزار قوای اضافی را تقاضا نموده است.

همچنان به اساس این گزارش ها چنین معلوم می شود که رئیس جمهور اوباما اکنون بیشتر در ایجاد استراتیژی می اندیشد که توجه را بیشتر به عملیات شورشیان القاعده در پاکستان و افغانستان معطوف نماید.

این استراتیژی که در حقیقت نظر جوبایدن معاون رئیس جمهور میباشد، تقاضای حملات هوائی بیشتر را با استفاه طیارات بدون پیلوت بر علیه اهداف القاعده، و استفادهٌ بیشتر عساکر قوای خاص را می نماید.

آقای اوباما در اوایل امسال موافقه نمود تا ۲۱ هزار عسکر را به افغانستان بفرستد، تصمیمی که تعداد قوای امریکا در افغانستان را تا آخر سال به ۶۸ هزار بلند می برد.

جو بایدن و هلری کلنتن وزیر خارجهٌ امریکا به روز پنجشنبه با رئیس جمهور اوباما ملاقات سری داشتند.

آقای اوباما به روز چهارشنبه با در هشتمین سال روز جنگ افغانستان با تیم امنیت ملی خود جلسه نمود.

در این جلسه توجه به پاکستان، جزٌ عمدهٌ استاتیژی رئیس جمهور اوباما، معطوف بود.

قصر سفید می گوید رئیس جمهور اوباما به روز پنجشنبه با گوردن برون صدراعظم برتانیه ملاقات نمود تا ارزیابی های جاری را مورد بحث قرار دهد.

رابرت گبس، سخنگوی قصر سفید می گوید این دو رهبر موافقه نمودند که در مورد این موضوع به تماس خواهند بود، و با هم مشوره خواهند نمود.

آنها همچنان در مورد اهمیت همکاری با متحدین شان و شرکای پاکستانی و افغان شان صحبت نمودند.

مذاکرات روز جمعه فقط چند ساعت بعد از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور اوباما بحیث برندهٌ جایزهٌ صلح نوبل سال ۲۰۰۹ شناخته شد.

در ماه های اخیر، در جریان عملیات تهاجمی علیه طالبان و گروه های شورشی دیگر، تعداد تلفات عساکر امریکا در افغانستان جداً افزایش یافته است.

نظر پرسی های عامه نشان می دهد که پشتیانی مردم امریکا از جنگ در افغانستان، کمتر شده می رود.

XS
SM
MD
LG