لینک های دسترسی

جانبداری امریکا از فرستادۀ ملل متحد در افغانستان


ایالات متحده طرفداری اش را از فرستادۀ ملل متحد در افغانستان ابراز داشت که با اتهاماتی که سعی نموده مدارک تقلب را در انتخابات اخیر ریاست جمهور افغانستان مخفی کند،مقابل است.

وزارت خارجۀ امریکا روز جمعه بیانیۀ نشر کرد وگفت از کای آیده و ماموریت کمک ملل متحد در افغانستان یعنی یونیما که بنمایندگی از جامعۀ جهانی از عملیۀ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نظارت کرده بطور کامل طرفداری میکند.

روز پنجشنبه پیتر گلبریث دپلومات امریکایی، آیده را بخاطر تقلب های وسیع در انتخابات ۲۰ آگست ملزم ساخت. متعاقب نشر گزارشهای اتهامات ، گلبریث از سمتش بر طرف گردید.

روز جمعه وزارت خارجۀ امریکا گفت معتقد است که یونیما و رهبری آن قضاوت لازم را در انجام ماموریت آن نشان داده است.

مامورین انتخابات میگویند ، کارمندان، بعضی آرای انتخابات ریاست جمهوری را دوباره شمار میکنند و انتظارمیرود برندۀ رسمی را تا اواخر هفته آینده اعلان نماید.

XS
SM
MD
LG