لینک های دسترسی

عضو کلیدی کانگرس: ستراتیژی بهتر در افغانستان، مهمتر از افزایش در قوا


یک عضو کلیدی کانگرس ایالات متحده میگوید، تشکیل یک سترایژی بهتر در افغانستان نسبت به افزایش تعداد عساکر امریکا در آنکشور ضروری تر است.

سناتور کارل لڤن، رئیس خدمات مسلح مجلس سنا طی مصاحبۀ با یک شبکۀ خبری امروز یکشنبه گفت، او از اعزام عساکر بیشتر بنابر تقاضای جنرال مککرستل، قوماندان ارشد قوای نظامی امریکا و ناتو در افغانستان طرفداری نمی کند.

اما یک عضو دیگر حزب لڤن و همچنان اکثریت جمهوری خواهان میگویند بدون عساکر بیشتر در وضع امنیت در افغانستان و اداره آن کشور بهبودی رو نما نمی گردد.

مککرستل هشدار داده است که اگر عساکر بیشتر در افغانستان تعبیه نشوند، ایالات متحده در این جنگ برنده نخواهد شد.

خبر های تائید نشده میرساند که مککرستل تا ۴۰ هزار عسکر علاوگی تقاضا کرده است.

XS
SM
MD
LG