لینک های دسترسی

مصاحبه سید طیب جواد، سفیر افغانستان در واشنگتن با تلویزیون PBS


سید طیب جواد، سفیر افغانستان در واشنگتن در مصاحبه خود با تلویزیون پی بی اس، به سوالاتی در رابطه با وضع امنیت در افغانستان، انتخابات، قوای ناتو و امریکایی و اردوی افغانستان، پاسخ داد.

سید طیب جواد، سفیر افغانستان در واشنگتن دی سی، در مصاحبه اش در تلویزیون پی بی اس میگوید، در حمله اخیر بر سفارت هند در کابل استخبارات پاکستان دست داشته است. او میگوید به اساس اسناد دست داشته و حملات مشابه در گذشته، این حمله کار اداره استخبارت پاکستان است.

سید طیب جواد در مصاحبۀ خود گفت، سطح حملات در افغانستان بلند رفته است، ولی نسبت به اندازه خشونت در عراق هنوز هم ۴۰۰ فیصد کمتر است.

او میگوید دشمن در افغانستان بیشتر بر بم گزاری های انتحاری و بم های کنار جاده اتکا میکند، ولی در مقابله با قوای نظامی تلفات زیادی را متحمل میشود.

سید طیب جواد با بررسی مکرسیتل قوماندان ناتو و قوای امریکایی درافغانستان در مورد اینکه وضع امنیت در آنکشور جدی و رو به خرابیست، قسما موافق بوده و میگوید، "در جنوب چالش های جدی امنیتی موجود است. به این لحاظ ما از بررسی مکریستل استقابل مینماییم. به منظور تمرین و مسلح ساختن قوای افغان، ما در حال حاضر به قوای بیشتر امریکایی ضرورت داریم."

ستراتیژی جنگ در حال حاضر تحت بررسی مجدد حکومت اوباما قرار دارد. سید طیب جواد میگوید شامل بودن امریکا در امور افغانستان باید طویل المدت باشد. به گفته او، لازم نیست که این دخالت جنبه نظامی داشته باشد.

او میگوید: "ما میخواهیم برای ساختن و تقویه قوای امنیتی و پولیس افغان با ما کمک صورت گیرد. و حکومت افغانستان باید مسولیت بیشتر را در جنگ بگیرد."

برخی از مقامات امریکایی به شمول جو بایدن، معاون ریاست جمهوری امریکا میگوید، "امریکا نباید بر ساختن یک حکومت قوی مرکزی در افغانستان و جنگ علیه طالبان تمرکز داشته باشد، ما باید بیشتر بر جنگ علیه القاعده تمرکز نماییم."

ولی سید طیب جواد میگوید این کار علامۀ شکست برای ایالات متحده خواهد بود. او میگوید، این کار دهشت افگنان و تندروان رانه تنها در افغانستان بلکه در منطقه جسور تر میسازد. جواد میگوید، بین القاعده و طالبان ارتباطات نزدیک و محکمی موجود است - چنانیکه در بم گزاری اخیر دیده شد.

سید طیب جواد در قسمت قانونی بودن حکومت حامد کرزی میگوید، حکومت افغانستان باید توسط خود مردم افغانستان تعیین گردد، نه توسط یک کشور و یک شخص خارجی.

او میگوید، انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان کامل نبوده و یقینا که تقلب و بینظمی های در کارآن داشته است. ولی به گفته او عملیۀ تحقیق در جریان است.

او میگوید اگر حامد کرزی کمتر از ۵۰ فیصد آرا را بدست آرد، کرزی مطابق به قانون اساسی رفتار نموده و از آن مطابعت خواد کرد.

جواد طیب جواد در قسمت ادعای فساد وسیع در حکومت افغانستان و عهد حامد کرزی گفت، اگر کرزی انتخاب گردد، او دارای دو پیمان خواهد بود: یکی آن برای مردم افغانستان - اینکه او در ۵ سال آینده چه خواهد کرد. و دیگر آن با جامعه بین الملی، در مورد توقعات دو طرفه که بین افغانستان و جامعه بین المللی مخصوصا با ایالات متحده.

سید طیب جواد، سفیر ایالات متحده در پایان مصاحبه اش گفت، امریکاییان با یک هدف پر شکوه برای افغانستان و برای مصؤن بودن ایالات متحده در حال جنگ اند.

او گفت، پسران و زنان در افغانستان قربانی میدهند، ما ممنون هستیم و از آن قدر دانی میکنیم. ولی توقف حمایت از افغانستان، نه افغانستان و نه هم ایالات متحده را کمک میکند و یقینا که برای عساکریکه شجاعانه در افغانستان میجنگند، کمکی نیست.

XS
SM
MD
LG