لینک های دسترسی

اظهارات وزیر خارجهٌ امریکا در مورد پروگرام ذروی ایران


هلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحده می گوید، جهان نمی تواند برای یک مدت نامعلوم در انتظار ایران بنشیند تا تعهدات بین المللی خود را در ارتباط با پروگرام ذروی اش، جامهٌ عمل بپوشاند.

خانم کلنتن اینبیانات را طی ملاقات روز یکشنبه با دیڤید ملیبند وزیر خارجۀ برتانیه درلندن اظهار داشت.ملیبند گفت ایران هیچگاهی فرصتی بهتر از این نخواهد داشت تا روابط خود را با سایر کشور های جهان بشکل عادی قایم نماید.

ملاقات این دو وزیر خارجه یکروز بعد از آن صورت میگیرد که ایران گفته بود، اگر مذاکرات با قدرتهای جهان مبنی بر فراهم نمودن مواد سوخت ذروی به شکست مواجه شود، ایران یورانیم را خود، غنی خواهد ساخت.

رهبران ایران موافقه کرده اند که با مقامات امریکایی، فرانسوی، روسی و ملل متحد بخاطر کار روی پلانی کار خواهند کرد که هدف آن غنی ساختن یورانیوم درخارج است. این مذاکرات روز نزدهم ماه اکتوبر در ویانا دایر خواهد شد.

یورانیوم تنها میتواند به مقدار کم به مقاصد انرژی و پروسهٌتحقیقات، که ایران ادعای آنرا دارد، غنی سازی گردد.

XS
SM
MD
LG