لینک های دسترسی

Breaking News

بمگزاری جت های پاکستانی بر مواضع تندروان


طیارات جنگی پاکستان اهداف تندروان را در وزیرستان جنوبی در جوار سرحد افغانستان درحالی بمباران نمودند که قوای نظامی درحال آمادگی عملیات گستردۀ نظامی علیه مواضع تندروان میباشند.

این حملات هوای به تعقیب چهار حملۀ دهشت افگنی مهم صورت میگیرد که بیش 100 تن را طی هفتۀ گذشته به قتل رسانید. روز یکشنبه، یک انفجار دهندۀ انتحاری قافلۀ نظامی را در منطقۀ متشنج هدف قرار داده 41 تن را به قتل رسانید. تندروان همچنان یک دفتر ملل متحد را در اسلام آباد، یک بازار مزدحم را در پشاور هدف قرار داده و عساکر را در داخل قرار گاه عمدۀ نظامی گروگان گرفتند.

هدف حملات روز سه شنبه، مواضع مستحکم طالبان در مکین، لده و نوازکوت در وزیرستان جنوبی بود. مامورین میگویند حداقل دو تن طی این حملات کشته شده است.

حکومت پاکستان میگوید اکثریت حملات تندروان در آن کشور در مناطق قبائلی طرح میگردد.

XS
SM
MD
LG