لینک های دسترسی

تقاضای ملل متحد از ایران مبنی بر ارزیابی حکم اعدام


کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر بر محاکم استیناف ایران تاکید ورزیده است تا قضیه های حکم اعدام سه تن را که در نتیجۀ انتخابات مورد منازعه دستگیر شده اند، بررسی نمایند.

نوی پیلی طی بیانیۀ گفت، نگرانی های عمدۀ در مورد چگونگی محاکمه اخیر فعالین احزاب مخالف وجود دارد، و او بر محاکم فشار وارد کرد تا آن فیصله ها را با دقت بررسی نمایند.

او اشاره نمود که ایران قانون بین المللی را تصویب نموده که حکم اعدام را تنها در صورت اجازه میدهد که شرایط مقیدی، مانند محکمۀ منصفانه و جرمی که باعث قتل کسی دیگری شده باشد، بر آورده شود.

مطابق شبکه های خبررسانی ایران، یک سخنگوی وزارت عدلیۀ ایران گفت آن سه تن بخاطر نقش شان در ناآرامی بعد از انتخابات به حکم اعدام محکوم شوند.

XS
SM
MD
LG