لینک های دسترسی

نظریات مامورین امریکا در مورد منابع مالی طالبان


وزارت مالیۀ ایالات متحد میگوید از لحاظ مالی طالبان نسبت به القاعده بیشتر قوی میباشند، اگرچه هر دو گروه استراتیژی های جمع آوری پول را طی سال های اخیر تغیر داده اند.

یک مامور ارشد وزارت خزاین ایالات متحده میگوید شبکۀ حمایۀ مالی القاعده مورد شدیداً مصالحه قرار گرفته و منابع مالی آن طی سالها در ضعیف ترین وضع قرار دارد.

دیوید کوهین، مسول پی گیری مالیات دهشت افگنان روز دوشنبه گفت که نفوذ القاعده بخاطر مالیات نا بسامان کمرنگ شده است.

حین سخنرانی در جمع متخصصین انتقال پول، کوهین اشاره نمود که در نمیۀ اول سال 2009، القاعده چهار با از مردم تقاضای کمک نمود، و او یک پیامی را افشا ساخت که آن شبکۀ دهشت افگنی به حامیان ارسال نموده بود که نبود منابع کافی تلاش های تربیه و استخدام را تحت شعاع قرار داده است.

در افغانستان، مامورین امریکایی میگویند طالبان فعالیت های گستردۀ جینائی را انجام میدهند که شامل بزور گرفتن پول از دهاقین، قاچاقبران مواد مخدر و عملیات کنندگان لابراتور های مربوط تجارت هیروئین میباشد.

اعضای طالبان همچنان بخاطر درخواست پول جهت محافظت از تجارت های مجازی نیز مشهور میبشاند، خصوصاً در مناطق جنوب و شرق افغانستان که دارای بیشترین نفوذ میباشند.

XS
SM
MD
LG