لینک های دسترسی

اوباما  و تصمیم در مورد سطح قوا در افغانستان


براک اوباما، ریس جمهور ایالات متحده میگوید تا چند هفته دیگر روی اینکه قوای بیشتری به افغانستان بفرستد یا نه، تصمیم خواهد گرفت.

پولا ولفسن، خبر نگار صدای امریکا گزارش میدهد که قصر سفید روی موضوع تغییر احتمالی ستراتیژی، ملاقات های بیشتری را به سطح بلند براه میاندازد.

بررسی موضوع افغانستان چندین هفته است که دوام داشته و ریس جمهور ایالات متحده چندین ساعت را عقب در های بسته با اعضای تیم امنیت ملی خود سپری مینماید.

آنها ملاقات خود را بروز چهار شنبه ادامه خواهند داد، و توقع برده میشود نشست دیگری هم در هفته آینده صورت گیرد.

عملیه طولانی تر از آنچه توقع برده میشد، به نظر میرسد. ولی ریس جمهور اوباما میگوید برای اتخاذ یک اقدام درست، از وقت استفاده میکند.

اوباما تاکید نمود که مباحثات صرف در مورد موضوع تعداد سطح قوا نخواهد بود.

اوباما با اعلام مشی تازه خود در ماه مارچ، تاکید کرده بود که ملاحظات امنیتی، سیاسی و انکشافی دست به دست به پیش خواهند رفت. ریس جمهور میگوید هنوز هم چنین نظر را دارد.

"امنیت نظامی که تهیه میشود و تمرین دادن قوای افغان یکی از عناصر آن است. عنصر دیگر این است که مطمین گردیم که کمک ما در انکشاف ساحه ملکی مانند زراعت و تعلیم و تربیه، موثر و خوب بوده است."

اوباما در پایان صحبت اش با هوزی لویس رادریگز زپاتیرو، صدر اعظم هسپانیه، با خبرنگاران در مورد صحبت میکرد. او گفت ماموریت امریکا در افغانستان تغییر نکرده است.

"هدف اصلی ما تغییر نکرده است. هدف ما همانا ریشه کن ساختن القاعده و متحدین تندرو اش است که علیه ایالات متحده و متحدینش میتوانند حملاتی را براه باندازند."

ریس جمهور اکنون چندین طریقه را مورد غور و بررسی قرار داده است.

جنرال ستنلی مکریستل، قوماندان امریکایی در افغانستان از حکومت خواسته است تا یک تعداد زیاد عسکر اضافی را به افغانستان مستقر سازد.

ولی جو بایدن، معاون ریاست جمهوری امریکا خواهان طریقه دیگری است - طریقه که بیشتر بر واحد های نخبه ضد دهشت افگنی و حملات هوایی بر القاعده اتکاء دارد.

XS
SM
MD
LG