لینک های دسترسی

دیپلوماسی فوتبال بین ارمنستان و ترکیه


روسای جمهور ترکیه وارمنستان مساعی اخیرمصالحه شان را با شرکت در مسابقه جام جهانی انتخابی بین تیم های ملی شان به روز چهارشنبه دنبال می کنند.

سیراژ سارکیسایان، رییس جمهور ارمنستان وارد شهر شمال غربی بورسای ترکیه شد تا دربازی روز چهارشنبه شرکت کند. عبدالله گل رییس جمهور ترکیه اولین بخش بازی های انتخابی را سال گذشته درارمنستان تماشا کرد.

در بورسا امنیت شدید برقرار است ورهبران ترکیه از هواداران تیم کشورش خواست تا مهمان نواز باشند و از اعمال تحریک آمیز اجتناب ورزند.

این دو کشور همسایه یک توافقنامه تاریخی را هفته گذشته برای ایجاد پیوندهای دیپلماتیک بعد از یک قرن خصومت به امضاء رسانیدند و سرحد مشترکشان را بازگشایی نمودند.

XS
SM
MD
LG