لینک های دسترسی

کشته شدن ٣٠ تندرو در عملیات ارزگان


مقامات افغانی می گویند قوای افغانی وبین المللی بیشتر از 40 تن ازتندروان طالبان را در عملیات های سرتاسر این کشور کشتند.

وزیرداخله افغانستان به روز چهارشنبه گفت عساکر 30 تن ازشورشیان را درولایت جنوبی ارزگان از روز سه شنبه کشته اند. وزرات دفاع این کشور گفت عساکر 11 تن ازشورشیان را درجنوب کابل درولایت غزنی کشتند.

مقامات گفتند چهار تندرو در جنوب کشور توسط آله های انفجاری خودشان کشته شدند.

آنها همچنین گفتند یک بم کنارجاده درولایت زابل دو عسکر افغان را کشتند.

دراوایل روز چهارشنبه، ناتو گفت قوای افغانی وبین المللی یک قوماندان طالبان را درجنوب شرق افغانستان کشتند.

ناتو گفت این مرد به فرمان های این قوا اعتنایی نکرد وبا یک رویۀ خصومت آمیز درجریان جستجو به روز سه شنبه درنزدیکی شهر قلات ولایت زابل رفتار کرد.

عساکر بعداً شناسایی کردند که این مرد همان قوماندان طالبان است که آنها درجستجوی آن هستند.

XS
SM
MD
LG