لینک های دسترسی

برتانیه 500 عسکر دیگر به افغانستان می فرستد


گوردن بروان صدراعظم برتانیه پلان های ارسال 500 عسکر علاوگی به افغانستان را اعلام کرده است.

آقای براون به روز چهارشنبه گفت که عساکر درشرایطی ارسال خواهند شد که تجهیزات مناسب در منطقه موجود باشد، حکومت افغانستان آموزش عساکرش را تسریع می بخشد و متحدین ناتو نیز سطح عساکرشان را بلند می برد.

قوای برتانیه دومین قوه بزرگ در این کشور بعد ازایالات متحده است که درحال حاضر تقریبا 65 هزار عسکر درآنجا دارد. این افزایش قوا شمار مجموع قوای برتانوی را به 9500 نفر می رساند.

رییس جمهور براک اوباما درحال حاضر مصروف غور روی تقاضا توسط جنرال استینلی مکریستل، قوماندان ارشد ایالات متحده و ناتو درافغانستان است. توقع می رود آقای اوباما با مشاورین ارشد خویش به روز چهارشنبه برای بحث راجع به استراتژی شان درمورد افغانستان ملاقات کند.

حمایت عمومی ازجنگ درهردو کشور برتانیه و ایالات متحده بعد ازآن کاهش یافته است که امسال مرگبارترین برای عساکر خارجی طی هشت سال گذشته بوده است.

XS
SM
MD
LG