لینک های دسترسی

اتحاد چین، روسیه و آسیای مرکزی علیه بحران اقتصادی


چین، روسیه و چهار کشور آسیای مرکزی برای کار بایکدیگر درمقابله با بحران اقتصادی جهان و افزایش همکاری درباره مسائل مالی موافقه کردند.

رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به روز چهارشنبه در بیجینگ در جلسه سازمان همکاری شانگهای جلسه کردند.

وین جیابائو، صدراعظم چین به روز چهارشنبه به تلویزیون حکومتی گفت اگر کشورهای عضو باهمدیگر برای تعمیق همکاری کار می کنند، آنها برای ایجاد یک آینده با صلح و شگوفان درمنطقه قادر خواهند بود. او گفت رهبران دراین جلسه برای بهبود همکاری درعرصه تجارت، انرژی وزراعت توافق کردند.

اعضای این سازمان همچنین به ایجاد یک صندوق برای تقویت ارتباطات ترانسپورتی و مخابراتی تعهد کردند.

مقامات هند، ایران، مغولستان وپاکستان دراین جلسه به حیث ناظرین شرکت داشتند.

XS
SM
MD
LG