لینک های دسترسی

ایالات متحده به حمایت از اردوی گرجستان ادامه می دهد


هیلری کلنتن، وزیرخارجه ایالات متحده می گوید ایالات متحده به حمایت و آموزش اردوی گرجستان ادامه می دهد- - تلاشی که روسیه مخالف آن است.

کلنتن دریک مصاحبه به روز چهارشنبه با رادیوی "اِکوُ ماسکو" صحبت کرد. او گفت ایالات متحده درحال آموزش دادن عساکر گرجستان برای کمک به قوای ناتو درجنگ افغانستان می باشد.

اما او گفت واشنگتن به مردم گرجستان کمک خواهد کرد تا آنها احساس کنند میتوانند ازخویش محافظت نمایند.

ماسکو، که در یک جنگ کوتاه مدت با گرجستان برسر کنترول منطقه جداشده اوسیتیای جنوبی داخل شد، مصرانه مخالف پیوستن گرجستان به ناتو می باشد. این کشورهمچنین مخالف تمرینات آموزشی مشترک اردوی ناتو – گرجستان بود . این تمرینات امسال در خاک گرجستان درنزدیکی سرحد روسیه بود.

کلینتن: سابقه حقوق بشری روسیه پیشرفت را تهدید می کند

هیلری کلنتن وزیرخارجه ایالات متحده می گوید حملات بر خبرنگاران و مدافعین حقوق بشر در روسیه یک نگرانی عمده است که پیشرفت به سوی آزادی های دموکراتیک را تهدید می کند.

خانم کلنتن به روز چهارشنبه درماسکو زمانی با محصلین پوهنتون صحبت می کرد که درحال ختم سفر چهارروزه خویش به اروپا بود. او گفت مردم باید در اخذ موقف های متفاوت آزاد باشند و به گفته او مردم باید دربه چالش کشیدن سوء استفاده های مقامات حکومتی آزاد باشند.

قبلا، او به رادیوی اکو ماسکو گفت که او مسئله کشته شدن خبرنگاران را درجلسه روز سه شنبه خویش با دمیتری میدویدف، رییس جمهور روسیه مطرح ساخت.

او کشتار حل ناشده را یک چالش جدی به عملکرد منصفانه یک جامعه نامید.

حکومت های غربی به فشار بر ماسکو درخصوص حقوق بشر از زمان قتل حل ناشدۀ "انا پولیتکوفسکیا"، خبرنگار منتقد کرملین ادامه می دهند

XS
SM
MD
LG