لینک های دسترسی

قتل ۱۱ نفر در حملات انتحاری در پشاور


پولیس پاکستان میگوید دو بم گزار انتحاری بروز جمعه خود را در خارج یک محوطه در پشاور منفجر ساخته حد اقل ۱۱ نفر را کشتند.

پولیس میگوید یکی از بم گزاران زنی بود که همراه با یک مرد توسط یک موترسیکل بمحل آمد.

حمله کنندۀ دیگر موتر مملو از مواد منفجرۀ خود را منفجر ساخت.

این حمله حد اقل سه فرد پولیس و اهالی بشمول دو زن و حد اقل یک طفل را هلاک ساخت.

شاهدان عینی میگویند این انفجار بخشی از ماموریت پولیس و یک مسجد را دران نزدیکی ها تخریب کرد.

اظهار عقیده میشود که این حمله صرف دومین حملۀ انتحاری است که توسط یک زن در پاکستان براه میافتد.

کسی ادعای مسؤلیت نکرده ولی تندروان طالب مظنون هستند.

شورشیان طالب مسؤل یک سلسله حملات طی دو هفتۀ گذشته میباشند که باعث قتل بیش از ۱۵۰ نفر شده است.

XS
SM
MD
LG