لینک های دسترسی

نقایص در آزمایشات کالای زره  سربازان امریکایی


محققین تسلیحاتی کانگرس ایالات متحده میگویند اردوی آنکشور در آزمایش کالای زره جدید برای عساکر آن کشور که در عراق و افغانستان مصروف خدمت اند، مرتکب اشتباهات جدی گردیدند.

دفتر حسابدهی عمومی بروز جمعه ارزیابی خویش را صادر نمود.

این دفتر میگوید که اردوی ایالات متحده از معیارات قبول شدهء آزمایشی انحراف نموده است و در گزارش خویش خلاصه نموده است که چندین طرح این کالا ها که قبلاً آزمایشاتی را که بطور مناسب اجرا گردیده بود موفقانه سپری نموده بودند از آزمایشی که توسط اردو صورت گرفت ناکام بدر آمد.

محققین کانگرس تذکر داده اند که قبل از توزیع این تجهیزات به عساکری که در افغانستان و عراق ایفای وظیفه مینمایند، بررسی از سوی یک ارگان مستقل روی نحوه اجرای آزمایش صورت گیرد.

دفتر حسابدهی عمومی در گزارش خود همچنان میگوید که روی ضرورت بررسی کالا های زره / باید کانگرس تصمیم بگیرد.

این ارگان تحقیقی میگوید که اردو تقاضای بررسی بیرونی از سوی متخصصین بالستیک را رد کرده است.

XS
SM
MD
LG