لینک های دسترسی

تغیر مجوزۀ مشی اوباما با رابطه به سودان


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده بزودی یک مشی جدید را برای سودان اعلام خواهد کرد که یک طرز تقرب نرمتر را نسبت به آنچه در جریان مبازرات انتخاباتی خواستار میشد، اتخاذ خواهد نمود.

مقامات حکومت میگویند این پلان که بروز دوشنبه اعلام خواهد شد خواستار کار با حکومت سودان با استفاده از ترکیبی از فشار و مشوق میباشد.

هدف این مشی جدید قانع ساختن خرطوم به قطع تخطی از حقوق بشر در منطقۀ آشوب زدۀ دارفور، حل و فصل اختلافات با منطقۀ نیمه خودمختار جنوب و همکاری کاملتر در جنگ علیۀ دهشت افگنی میباشد.

حکومت اوباما بعد از ماه ها مناظرات آتشین، مخصوصاً بین سوزن رایس سفیر، ایالات متحده در ملل متحد و سکات گریشن، نمایندۀ خاص ایالات متحده برای سودان، این استراتیژی جدید را اختیار نمود.

رایس خواستار یک طرز تقرب شدیدتر نسبت به گریشن بود.

گریشن و رایس منحیث نمایش وحدت حین اعلام مشی جدید بروز جمعه حضور خواهند داشت.

XS
SM
MD
LG