لینک های دسترسی

پاکستان تهاجم علیه طالبان را در وزیرستان جنوبی شروع کرد


عساکر پاکستانی بحمایت طیارات جت جنگی تهاجم زمینی را که از مدتی انتظار آن میرفت علیه شورشیان طالبان والقاعده در وزیرستان جنوبی، در امتداد سرحد ِ افغانستان، آغاز کرده اند.

تورن جنرال اطهر عباس، سخنگوی اردوی گفت عساکر بروز شنبه از سه استقامت بسوی سنگرهای شورشیان پیشروی نمودند. در حدود ۳۰ هزار عسکر جهت مقابله با تخمین ۱۰ هزار تندرو به شمول جنگجویان خارجی سوق داده شدند.

مقامات محلی قیود برگشت وگذار را وضع کردند و خدمات تلفون های موبایل را دربرخی ساحات قطع کردند.

محمود شاه، یک تن از مسئولین سابق امنیتی درمناطق قبایلی به صدای امریکا گفت که با وجود برتری نظامی در تعداد این جنگ آسان نخواهد بود.

مقامات می گویند پنج عسکر کشته شدند و 12 تن دیگر بروزشنبه زمانی زخمی شدن که اردوی پاکستان سنگرهای تندروان را زیرآتش باری گرفتند.

تهاجم پاکستان در وزیرستان جنوبی در قبال یک سلسله حملات بیباکانه رخ داد که طی آن بیش از ۱۷۵ نفر طی دو هفتۀ اخیر کشته شدند. حکومت، طالبان پاکستانی را که در وزیرستان جنوبی مستقر اند، مسؤل این خشونت ها خواند.

XS
SM
MD
LG