لینک های دسترسی

اعلام برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری


بعد از آنکه تحقیقات تحت حمایۀ ملل متحد تقلب گستردۀ را در انتخابات ریاست جمهوری آگست دریافت نموده و آراء رئیس جمهور حامد کرزی را باطل کرد که وی را از پیروزی باز داشت، کمیسون انتخاباتی افغانستان امر برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را بتاریخ هفتم نومبر صادر کرد.

روز سه شنبه رئیس جمهور کرزی به برگزاری دور دوم علیه عبدالله عبدالله، رقیب عمدۀ خود موافقه نمود.

بعد از آنکه کمیسون تحقیقاتی ملل متحد یک بر سوم آراء آقای کرزی را بخاطر تقلب باطل نمود که او بخاطر جلوگیری از برگزاری دور دوم اکثریت آرا را بدست آورد، مامورین برگزاری دور دوم را اعلام نمودند.

آقای کرزی طی کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران در کابل گفت برگزاری دور دوم گام دیگری به سوی تحقق دموکراسی افغانستان میباشد.

او بر مردم تاکید ورزید تا در انتخابات ماه نومبر اشتراک نمایند و از جامعۀ جهانی خواست تا به وعده های شان بخاطر تامین امنیت وفا کنند. او گفت مردم باید رای خود را بدون تهدید امنیتی بدهند.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده همکاری آقای کرزی را تمجدید نموده آنرا گام دیگری بخاطر تضمین روند قابل اعتبار برای افغان ها خواند.

بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد گفت عملکرد کرزی نشان دهندۀ تعهد او به قانون اساسی و روند دموکراتیک افغانستان میباشد.

روز سه شنبه در افغانستان، مامورین ناتو اعلام نمودند که یک مرکز شانرا در ولایت نورستان مسدود ساختند.

قوای ناتو با نشر بیانیۀ بروز سه شنبه گفت بعد از دور ساختن تمام لوازم نظامی، قوای خارجی پوستۀ لویل را در ولسوالی کامدیش به مقامات محلی سپردند.

XS
SM
MD
LG