لینک های دسترسی

انفجار در یک پوهنتون در اسلام آباد


مامورین پاکستانی میگویند انفجار دو بم در پوهنتون بین المللی اسلامی در اسلام آباد چهارتن را کشته و چندین تن دیگر را مجروح ساخته است.

پولیس روی گزارش های کار میکند تا تصدیق نماید که انفجار توسط دو شخص انتحار کننده صورت گرفته است. تصاویر ویدیوی تلویزیون قوای امنیتی را نشان میداد که نشانه های انفجار را از دیوار ها پاک میکردند.

هیچ گروهی تا هنوز ادعای مسولیت نکرده است، ولی وزیر داخلۀ پاکستان در عکس المعل به انفجار ها گفت که تمام حملات دهشت افگنی در پاکستان بر میگردد به وزیرستان جنوبی.

بخاطر حراس از حملات انتقام جویانه در پاسخ به یورش جدید قوای نظامی علیه تندروان طالب در وزیرستان جنوبی، تعداد زیاد مکاتب طی هفتۀ جاری در پاکستان مسدود بود.

قوای پاکستانی برای روز چهارم عملیات را علیه تندروان ادامه دادند. مامورین نظامی ادعا نمودند که در حدود 20 تندور را طی درگیری شبهنگام به قتل رسانیده اند. از زمان آغاز عملیات بروز شنبه تعداد تلفات تندروان مظنون به تقریباً 100 میرسد.

XS
SM
MD
LG