لینک های دسترسی

Breaking News

بیانات گیتس در مورد تعهد ایالات متحده به افغانستان


رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده به متحدین ناتو اطمینان داده است که باوجود اینکه قصر سفید تا بحال در مورد اعزام عساکر بیشتر به افغانستان تصمیم نگرفته، ایالات متحده بماموریت افغانستان متعهد میباشد.

وزیر دفاع بروز جمعه به وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در سلواکیا گفت هنوز خیلی زود است که در مورد استراتیژی جدید ایالات متحده برای افغانستان، نتیجه گیری نمود.

گیتس گفت حکومت اوباما موضوع بهبود طرز تقرب فعلی خود را با در نظر داشت اوضاع سیاسی افغانستان تحت مطالعه قرار داده است، ولی او گفت که کاهش در تعداد عساکر محتمل بنظر نمیرسد.

جنرال ستنلی مکرستل، قوماندان ارشد ایالات متحده در افغانستان سفارش نموده که براک اوباما، رئیس جمهور عساکر بیشتر به افغانستان اعزام نماید ولی آقای اوباما قبل از اتخاذ تصمیم نهائی اوضاع را در افغانستان از نزدیک تحت نظارت قرار داده است.

تقلب وسیع در انتخابات ماۀ آگست مقامات را واداشت تا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را بین حامد کرزی، رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله، وزیر خارجۀ سابق خواستار شوند.

قبلاً اندرز فو راس موسن، منشی عمومی ناتو از اعضای اتحاد تقاضا کرد تا از مساعی جنگ در افغانستان پشتیبانی کامل نمایند تا قوای افغانی بتواند مسؤلیت های بیشتر را متقبل شود.

راس موسن بخبرنگاران گفت قوای ناتو به بسیار زودی نقش حمایت کننده را بعهده خواهد گرفت و قوای افغانستان نقش رهبری را.

گیتس وزیر دفاع ایالات متحده نیز عین پیام را مخابره میکند.

در یک انکشاف جداگانه، کای آیده، نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان گفت مقامات افغانی آن کارمندان انتخاباتی را که در دور اول انتخابات مرتکب تقلب شده بودند از اشتراک در دور دوم بازداشته اند.

آیده که در حاشیۀ جلسۀ ناتو صحبت میکرد گفت هنوز هم احتمال دارد در دور دوم تقلب رخ بدهد ولی امیدوار است که این تقلب به پیمانۀ کوچکتر باشد.

XS
SM
MD
LG